Forsvaret flytter fra Kjeller

Stortingets utenriks- og forsvarskomité anbefaler at den militære delen av Kjeller flyplass skal legges ned innen utgangen av 2023, skriver Romerikes Blad. Det ble klart etter at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i dag ble enige om Forsvarets langtidsplan. Det er fortsatt uklart hva som skjer med de sivile brukerne av flyplassen.