NRK Meny
Normal

Forsøksdyr må vekk

Dyreavdelingen ved UiO får ikke godkjenning. Nå må forsøksdyrene vekk, og instituttleder frykter masseslakt.

Gauper på Universitetet i Oslo
Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Det er både gaupe, rev og ulike typer smågnagere ved dyreavdelingen til Universitet i Oslo.

Nå går disse forsøksdyrene en usikker fremtid i møte.

Vedtaket om å ikke gi godkjenning til forsøksdyravdelingen innebærer at det fram til en eventuell godkjenning er ulovelig å drive dyreforsøk og holde forsøksdyr ved avdelingen.

- Må prøve å unngå massakre

Det betyr at dyrene må omplasseres eller avlives. Leder for institutt for molyklær biovitenskap, professor Reidun Aalen, håper de finner en løsning snarest.

- Det er ikke satt noen tidsfrist for denne avviklingen, så jeg antar at man ikke mener vi skal gå ned og ta livet av dyrene her å nå. Jeg  regner med at vi må finne en løsning for omplassering for å unngå en massakre der nede, sier Aalen.

Det har vært en lang prosess, men nå er det endelige vedtaket om å ikke gi godkjenning til dyreavdeligen ved Universitet i Oslo fattet.

Mus
Foto: DOUG HANSEN / AFP

- Holder ikke mål

Vedtaket ble påklagd av Universitet, men forsøksdyreutvalget opprettholdt det og sendte det til mattilsynet som er klageorgan etter forvaltningsloven.

Mattilsynet har vurdert klagen på grunnlag av sakens dokumenter og en ny inspeksjon av dyreavdelingen i november.

Seniorrådgiver i mattilsynet, Britt Helene Lindheim mener dyreavdelingen ikke holder mål.

- Vi møtte en dyreavdeling som ikke holdt standarden som en moderne dyreavdeling må holde. Den avdelingen som er der nå, er preget av en ventefase. Det er gamle lokaler som ikke er oppgradert, sier Lindheim.

- Dårlig sikkerhet

Forhold som ble slått ned på, var blant annet ventilasjonssytemet, styringen av tempraturen i rommene, viltdyr plassert i enkle, sparsomme rom og ingen innslusing av besøkende for å hindre smittespredning.

- Det var lite skille mellom rene og urene soner, lite sikkerhetstiltak i forhold til at de har ville dyr oppstallet og termostatene virket ikke, forteller Lindheim.

Dyreforsøk ved Universitetet i Oslo
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Ny avdeling klar i år

Til tross for universitet klagde på vedtaket, ble de ikke overrasket over det endelige avslaget.

- Avdelingen er jo nedslitt. Det har aldri vært tvil om at den må oppgraderes, og derfor har vi i hele fjor jobbet med planer om en ny, moderne avdeling, sier Reidun Aalen.

Den nye dyreavdelingen antas å stå klar i november i år og det skal brukes ni millioner kroner på opprustning.

Har drevet uten godkjenning i årevis

I kjelleren under naturvitenskaplig fakultet lever rotter, mus, høns og gauper i lokaler som ikke har vært pusset opp siden åpningen i 1974.

Nå er det satt av 11 millioner kroner, og rottene går mer teknologisk avanserte tider i møte.

Dyreavdelingen har vært drevet uten godkjenning for forsøksdyr i flere år, og oppussingen kommer som et resultat av press fra Mattilsynet.

Dyrevernalliansen fornøyd

Biolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Anton Krag, har kritisert forholdene på avdelingen i flere år.

- Forholdene ved avdelingen har vært under enhver kritikk. Avdelingen burde vært stengt for mange år siden. Forholdene var middelalderske - eksempelsvis mår, rev og gaupe levde sine liv på noen kvadratmeter betong, mens regelverket for moderne dyreparker krever flere hundre kvadratmeter vegetasjon for slike ville dyr, sier Krag.

- Det sier seg selv at dyr som lever under slike forhold ikke viser normal adferd, og forskning basert på slike dyr har derfor liten vitenskapelig verdi, fastslår Krag.