Formalin lekket ut på Ahus

Flere mennesker er evakuerte etter en lekkasje av formalin på Akershus universitetssykehus. Brannvesenet opplyser at det dreier seg om en liten lekkasje fra en slange til et tappetårn i et lite rom og at ingen kom til skade. Fire ansatte var i rommet der formalinen lakk. Også pasienter i nærliggende rom er evakuerte.