Endelig punktum for striden om husmannsplassen

Etter 16 års strid om småbruket Hakloa i Nordmarka, har husmannssønnen Jo Arne Ødegaard inngått forlik med godseier Carl Otto Løvenskiold.

Her bærer politiet Jon Arne Ødegaard ut av barndomshjemmet.

KASTET UT I 2003: Her kaster politiet Jon Arne Ødegaard ut av barndomshjemmet. Løvenskiold mente at han bodde der ulovlig.

Dermed trekker Ødegaard kravet om å få overta husmannsplassen mot en økonomisk godtgjørelse fra Løvenskiold.

Ødegaard sier til NRK at det er frykten for nye år i retten, som gjør at han har inngått forlik.

Jo Arne Ødegaard

Jo Arne Ødegaard.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Det er alltid en usikkerhet i dette. Hele saken måtte kjøres på nytt, og vi ville ha kommet godt forbi neste OL og kanskje også fram til OL i Oslo i 2022, før det hadde skjedd noe. Og ingen vet jo hva prisen ville ha blitt, sier Ødegaard.

Jo Arne Ødegaard var tredje generasjon på husmannsplassen Hakloa like ved Kikut. Både far og bestefar hogg og kjørte tømmer for godseier Carl Otto Løvenskiold. Da Ødegaard så ville kjøpe barndomshjemmet for 16 år siden, sa Løvenskiold nei. Det ble starten på en årelang kamp i rettsapparatet.

Ødegaard sier at han er fornøyd med avtalen, men synes samtidig det er leit å gi opp drømmen om å bo der.

– Det har vært veldig mye usikkerhet og grublerier. Perioden etter at jeg ble kastet ut opplevde jeg som veldig slitsom. På sett og vis føler jeg meg fri nå, jeg er i hvert fall ikke husmann lenger.

– Viser at Løvenskiold har hatt rett

Nå har Løvenskiold kjøpt seg fri fra risikoen for at Vestre Hakloa skulle forsvinne fra ham. Hverken Ødegaard eller Løvenskiolds advokat, Bjørn Stordrange, vil si hvor mye penger det er snakk om

– Men det er en sum som jeg i og for seg er fornøyd med, sier Ødegaard.

Stordrange mener forliket viser at Løvenskiold har hatt rett hele tiden.

– Jeg oppfatter at det har kommet fram nye opplysninger i saken før den skulle i retten neste uke, som innebærer at Løvenskiold ikke behøver finne seg i at eiendommen blir ekspropriert sier han.

Løvenskiolds advokat vil ikke gå med at saken har vært en belastning for godseierens omdømme.

– For alle dem som har framstilt Løvenskiold negativt i denne sammenhengen, må det være et tankekors at han kom ut som seierherren og fikk beholde eiendommen.

Striden har vart i 16 år

Jo Arne Ødegaard ville drive videre for seg selv på 300 mål jord og skog som han mente hørte til gården, og ba Landbruksdepartementet gripe inn med ekspropriasjon i 1998 etter den såkalte husmannsparagrafen i jordloven.

Da snudde egentlig Løvenskiold, og ville likevel selge husmannsplassen til Ødegaard, forutsatt at han ikke solgte plassen ut av familien. Jo Arne Ødegaard var barnløs, og godtok ikke Carl Otto Løvenskiolds krav.

Mens Landbruksdepartementet mente at eiendommen egentlig ikke er mer enn en femdel så stor som det Ødegaard mente.

I 2003 toppet konflikten seg igjen med at Løvenskiold mente Ødegaard bodde på Hakloa ulovlig, mens Ødegaard nektet å flytte ut, og han ble deretter kastet ut av politiet etter at Løvenskiold hadde bedt namsmannen om hjelp.

Godtok ikke statsråd, tapte i Høyesterett

I 2005 fikk Ødegaard medhold i Landbruksdepartementet om at han kunne flytte tilbake til Hakloa, og statsråd vedtok å ekspropriere eiendommen til fordel for Ødegaard. Løvenskiold lot ham likevel ikke flytte tilbake.

Oslo tingrett vurderte i 2009 at verdien av eiendommen var på 7,5 millioner kroner., og at dette dermed var summen Ødegaard måtte betale til Løvenskiold. Kjøpesummen ble senere fastsatt til 3,5 millioner kroner etter skjønn.

– Det har i lang tid vært en stor drøm å flytte tilbake. Det ble feiret med kake da jeg trodde jeg hadde fått gården tilbake igjen i 2005, men denne gangen er den endelig, sa Jo Arne Ødegård i 2009.

Men Carl Otto Løvenskiold godtok ikke ekspropriasjonen og kjørte saken i rettsapparatet opp til Høyesterett, der han tapte.

Statens tabbe ødelegger

Hadde ikke staten nå glemt å overholde en tidsfrist, ville saken vært løst, og Ødegaard kunne flyttet tilbake til Hakloa. Men med statens tabbe må hele ekspropriasjonssaken gjennom rettsapparatet en gang til.

I 2014 skulle Oslo tingrett vurdere om staten har misbrukt muligheten til å ekspropriere Hakloa. Husmannsparagrafen er nå opphevet, og Jo Arne Ødegaard har bodd ti år på Skarnes.

Han orker ikke en runde til i rettssystemet, i verste fall å vente i ti år til. Rettssaken avlyses fordi godseier Løvenskiold og husmannssønnen Ødegaard blir enige om et forlik.

Under tv-sakene kan du se kart over hvor Hakloa ligger.

Jo Arne Ødegaard har kjempet for hjemmet sitt på Hakloa i Nordmarka i 16 år.
Jo Arne Ødegaard var tredje generasjon på husmannsplassen Hakloa like ved Kikut.
Laster kart, vennligst vent...