NRK Meny
Normal

Foreslår beredskapssenteret til Mastemyr

Oppegård kommune mener de har funnet ei tomt for nytt beredskapssenter som er bedre, men også raskere og billigere å bygge ut enn de to alternativene som justisministeren arbeider med nå.

Treningssenter Mastemyr politiet

Allerede nå bruker oslopolitiet et tidligere næringsbygg på Mastemyr som øvingslokale.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Justisministeren sa i september at det bare er Taraldrud i Ski og Grønmo i Oslo som er aktuelle for det nye nasjonale beredskapssenteret, men oppegårdordføreren ber statsråden vente med en avgjørelse til også Mastemyr, med blant annet det gamle Kodak-bygget er vurdert.

Thomas Sjøvold

Thomas Sjøvold (H).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi kan raskere få til en etablering fordi vi både har infrastruktur og en stor kommunal velvilje til å kjøre gjennom prosjektet. Vi tror det blir billigere fordi man kan bruke bygninger og veier som allerede er her. I tillegg er det vann og avløp i grunnen, sier Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård.

– Vi har til og med sjøtrase

Høyreordføreren har sendt brev til justisminister Anders Anundsen der han ber om at han ikke bestemmer seg før Mastemyr er grundig vurdert.

Beredskapssenteret skal blant annet huse beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og helikoptertjenesten.

– Vi tror Mastemyr svarer bedre på de politifaglige vurderingen. Vi har kort utrykningstid, alternative veitraseer ut og vi har til og med mulighet for en sjøtrase.

Beslutningen hvor det nasjonale beredskapssenteret skal ligge vært på en flere års ørkenvandring. Alnabru i Oslo var lenge favoritten, men ble tidligere i høst forkastet til fordel for enten Grønmo i Oslo eller Taraldrud i Ski.

Anundsen har begrenset valget

– Det er ett av disse to som kommer til å bli valgt. Vi vil ikke ha en ny runde hvor vi skal utrede en masse andre arealer. Nå er det brukt veldig mye ressurser på å vurdere aktuelle lokaliteter. Nå må vi ta neste steg og det er forprosjektering av Taraldud og Grønmo, sa Anders Anundsen allerede i september.

Men oppegårdorføreren nekter å godta svaret. Begge de to andre alternativene ligger innenfor markagrensa og begge har dårlige kollektivmuligheter. På Mastemyr ligger alt til rette, sier Thomas Sjøvold.

– Vi har en ferdig reguleringsplan på 70 000 kvadratmeter som kan bygges ut, og med fem minutter til nærmeste togstasjon.

Justisminister Anders Anundsen har ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Men i en epost fra departmentet står det at i alt 50 mulige plasseringer er blitt vurdert i en tidligere fase. Utgangspunkt er at senteret skal prosjekteres på Grønmo og Taraldrud og ingen andre alternativer.

Politiets treningssenter på Mastemyr

Her øver politiet på å rykke inn i en leilighet på sikrest mulige måte. I øvelsen forestiller politiet seg at det er noen inne i leiligheten som kan være til fare for både politi og andre mennesker i leiligheten.

Foto: Dag Aasdalen / NRK