NRK Meny
Normal

Sigrids foreldre håper en ny rettsrunde vil gi svarene de mangler

Foreldrene til Sigrid Giskegjerde Schjetne håper at ankesaken vil gi svar på hvorfor akkurat deres datter ble drept. John Christian Elden sier hans klient håper at lagmannsretten «ikke gjør som tingretten, ved å gjette på at han må ha drept henne».

Dom i Sigrid-saken

Sigrids foreldre, Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne, sammen med bistandsadvokat Harald Stabell i Oslo tingrett da dommen falt i høst. Til høyre er den domfelte 38-åringen.

Foto: Svein Olsson

I oktober ble 38-åringen fra Sunnmøre dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne. Etter påske starter ankebehandlingen av saken.

Oslo tingrett slo fast at det er bevist at 38-åringen bortførte og drepte den 16 år gamle jenta. Retten mener imidlertid at den tiltalte må vurderes som strafferettslig utilregnelig, og han ble derfor ikke dømt til fengsel.

Han anket dommen på stedet, og tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 38-åringen har hele tiden nektet for å ha drept Sigrid.

Allerede før behandlingen i tingretten så regnet foreldrene med at det også ville bli en runde i lagmannsretten, sier Harald Stabell, som er bistandsadvokat for Sigrids foreldre, Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne.

Advokat Harald Stabell

ETTERLYSER SVAR: – Siden Sigrid forsvant har foreldrene vært opptatt av å finne ut hvorfor akkurat deres datter ble bortført og drept, sier bistandsadvokat Harald Stabell.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Hvorfor Sigrid?

Dommen i tingretten ga ikke foreldrene svar på alle spørsmål de hadde om datterens bortføring og død. Nå håper de å få vite mer.

– Siden Sigrid forsvant har foreldrene vært opptatt av å finne ut hvorfor akkurat deres datter ble bortført og hvordan hun ble drept, sier Stabell til NRK.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett ga ikke obduksjonen noe endelige svar på hvordan Sigrid døde. Dette er et av de mange ubesvarte spørsmålene Sigrids foreldre har håpet at ankesaken nå vil gi et svar på.

– Under behandlingen av saken i tingretten så kom det fram at hun etter all sannsynlighet ble drept ganske raskt. I påvente av svar, har dette vært en viss trøst for dem. For tanken på at hun skal ha blitt utsatt for ytterligere vold før hun ble drept er uutholdelig, sier Stabell.

Selv om det ikke er gitt at Sigrids foreldre får de svarene de etterlyser, ser de fram til en ny behandling av saken. Begge vil ifølge Stabell være til stede i lagmannsretten.

– Det er klart at dette blir veldig tungt og vanskelig for dem, men de har lenge vært innstilt på at det skulle bli en ny runde i rettssystemet.

Dødsårsaken ikke avgjørende

Nina Prebe og Jens Olav Sæther

SAMME TILTALE: Aktoratet, her ved statsadvokatene Nina Prebe og Jens Olav Sæther. Prebe sier til NRK at det er den samme tiltalen som ligger til grunn for lagmannsrettens behandling av saken.

Foto: Oyvind Bye Skille

Da Sigrid forsvant ble det igangsatt en omfattende etterforskning, der rundt 80 etterforskere på et tidspunkt var involvert. Under prosedyrene i tingretten beklaget statsadvokat Nina Prebe at det fortsatt er ubesvarte spørsmål rundt Sigrids forsvinning og død.

Hun håper familien kan få svar på de ubesvarte spørsmålene om datterens bortføring og dødsårsak, men mener likevel at det ikke er avgjørende for saken.

– Det viser seg altså at selv med svært grundig politiarbeid, så er det ikke sikkert vi får svar på alle spørsmålene.

– Som i tingretten mener vi at dette ikke er avgjørende for selve straffesaken, men jeg har selvsagt stor forståelse for at Sigrids familie ønsker svar, og at det er en ekstra belastning, sier Prebe til NRK.

– Ikke kommet til bunns

NRK meldte tidligere denne uken at Andreas Eirik Hamnes, som var sakkyndig tingretten, har erklært seg inhabil før ankesaken. Bortsett fra dette er det ifølge partene lite som skiller behandlingen i lagmannsretten fra den i tingretten, annet enn at den vil gå for en jury.

Prebe påpeker at det er den samme tiltalen som ligger til grunn for lagmannsrettens behandling av saken, og de samme spørsmålene som skal besvares.

– Det er ikke noen store endringer i vår bevisoppgave. Vitnene vil være de samme.

– Men når det gjelder dødsårsak, der var tingretten i tvil?

– Ja, og det er også et av de spørsmålene man ikke har kommet til bunns i, dessverre. Vi må bare vente og se hva ankeforhandlingen bringer.

– Han håper retten ikke vil gjette

Den tiltalte 38-åringen har tidligere vært lite villig til å forklare seg om hvor han var natten da Sigrid forsvant, og sier dette er noe politiet må finne ut av.

Forsvarer John Christian Elden opplyser til NRK at det ikke er noe nytt fra forsvarets side i saken. I en SMS skriver Elden at hans klient håper ankesaken vil føre til frifinnelse.

– Han håper retten denne gang vil frifinne ham, og ikke gjøre som tingretten ved å gjette på at han må ha drept henne på en ukjent måte, på en ukjent tid, på et ukjent sted, skriver Elden.

Det er satt av tolv rettsdager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Dømt for Sigrid-drapet sammen med forsvarerne på dagen for domsavsigelsen

GJETTET: John Christian Elden sier hans klient mener tingretten gjettet, og at han håper lagmannsretten vil frifinne 38-åringen.

Foto: Svein Olsson / NRK