Forbered deg på nok en stengt tunnel

Ti av Oslos travleste tunneler skal renoveres. Om to uker stenger Granfosstunnelen, men vegvesenet frykter ikke trafikkaos.

Granfosstunnelen

OPPGRADERING: Torsdag 22. oktober halveres kapasiteten i Granfosstunnelen.

Foto: Nina Didriksen/NRK

Rikke Brouer-Wangen

FORNØYD: Rikke Brouer-Wangen i Statens vegvesen er tilfreds med trafikkflyten i Smestadtunnelen.

Foto: Statens Vegvesen

De dystre spådommene om tidenes bilkøer slo som kjent ikke til da Smestadtunnelen stengte før sommeren. Faktisk har trafikken holdt seg lavere enn den var før stengingen.

– Vi tror at det vil gå relativt greit når vi nå stenger Granfosstunnelen også, sier Rikke Brouer-Wangen i Statens vegvesen.

Om to uker får Granfosstunnelen, som er bindeleddet mellom Ring 3 og E18 vest i Oslo, halvert kapasiteten fra tidlig morgen torsdag 22. oktober.

– Da vil det være sånn at ett kjørefelt i hvert tunnelløp er stengt. Den situasjonen vil fortsette i ca. 14 dager, før det vestgående løpet stenges helt og det blir toveistrafikk i det østgående løpet, sier Brouer-Wangen.

Løsningen er lik den som er i Smestadtunnelen, og dette må trafikantene leve med i drøyt to år. Rehabiliteringen av Granfosstunnelen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2017–2018.

Færre biler i Granfosstunnelen

Kaoset rundt anleggsstart for Smestadtunnelen uteble, og Statens vegvesen frykter heller ikke kaos nå når Granfosstunnelen står for tur.

– Det er fordi det går færre biler i Granfosstunnelen enn i Smestadtunnelen, hvor det også går relativt greit i rushtiden nå.

Tellinger av trafikken i Smestadtunnelen viser at det er større spredning av biler i morgenrushet. Likevel påpeker Brouer-Wangen at hvis alle bilistene kjører til jobben mellom klokken sju og åtte, kommer det til å bli kø igjen.

Vet ikke hvorfor det ikke blir mer kø

Aud Tennøy

FÆRRE BILER: Aud Tennøy i Tøi sier at det følger færre ulemper med å stenge Granfosstunnelen sammenlignet med Smestadtunnelen.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

– Vi spekulerer på flere årsaker til at det ikke har blitt mer kø i Smestadtunnelen, sier leder for avdeling for mobilitet og organisering i Transportøkonomisk institutt, Tøi, Aud Tennøy.

Blant annet ser de på veigeometrien, hvor mange felt det er og hvordan veien er lagt. De ser også på hvordan trafikantene oppfører seg.

– Kanskje kjører de mer effektivt og kjører nærmere hverandre, sier Tennøy.

Hun er enig med vegvesenets konklusjon om at det er mindre trafikk i Granfosstunnelen og at ulempen med tunnelstengingen blir mindre.

– Det store spørsmålet er om det blir tilbakeblokkering på E18 vestkorridoren, som lager mer kø. Også er det jo viktig at bussene kommer seg av E18 og inn i tunnelen, for hvis bilene blokkerer for bussene, så kommer jo ingen frem, sier Tennøy.

Ruter øker ikke kapasiteten

Ruter kommer ikke til å øke kapasiteten på de berørte busslinjene, siden kapasiteten er utvidet i forbindelse med arbeidene i Smestadtunnelen.

Ruter har ikke registrert at særlig mange flere har begynt å ta bussen i området. Selskapet frykter imidlertid at stengingen av ett løp i Granfosstunnelen vil gi dårligere fremkommelighet for busslinje 28 hvis det blir bilkøer.

– Vi har fortsatt et midlertidig kollektivfelt ved Smestad og har gjort noen justeringer av oppmerkingen av kollektivfeltet ved Lysaker. Så da håper vi håper at bussen skal komme greiere frem, sier Brouer-Wangen.