NRK Meny
Normal

For dårlig tannstell ved flere sykehjem i Oslo

Over halvparten av sykehjemmene kontrollert av Helseetaten i Oslo kommune gjør en for dårlig jobb med beboernes munnhelse. Samtidig er det store forskjeller i munnhygienen ved forskjellige sykehjem i hovedstaden.

Boring hos tannlegen

TIDENS TANN: Helseetaten i Oslo kommune undersøkte tannstellet ved 16 sykehjem i Oslo. Ni av dem var for dårlige.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Sikringen av forsvarlig munnhelse er for dårlig ved ni av 16 sykehjem som ble kontrollert av Helseetaten i Oslo kommune. Fem sykehjem oppfylte ikke kravene som stilles i lover og forskrifter, mens fire sykehjem fikk merknader ved arbeidet sitt.

Øyvind Asmyhr

IKKE OVERRASKET: Fagsjefen i Tannlegeforeningen mener kompetansen til sykehjemspersonell er for dårlig.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Vi er ikke veldig overrasket, det er ikke bra, sier fagsjef Øyvind Asmyhr i Tannlegeforeningen.

Asmyhr hevder problemet skyldes for dårlig kompetanse hos dem som jobber på sykehjemmene.

– Selv om tannhelsetjenesten har det overordnede ansvaret for tannpleien er det personalet som treffer beboerne hver dag som må holde et øye med tennene deres, mener fagsjefen.

Det var Sykehjemsetaten som ba om kartleggingen av munnhelsen ved sykehjemmene for å få vite mer om situasjonen. De vil ikke kommentere funnene enda fordi arbeidet med den endelige rapporten fortsatt pågår.

Heidi Engelund

UTFORDRENDE: Ifølge Heidi Engelund er dagens sykehjemsbeboere er ved dårligere helse enn beboere før i tiden.

Foto: Sykehjemsetaten

Heidi Engelund, kvalitetsdirektør i Sykehjemsetaten, sier likevel at det er mange grunner til at eldre kan ha dårlig tannhelse og til at tannstell blir en utfordring.

– Nye langtidsbeboere er ofte sykere når de kommer inn nå enn tidligere og åtte av ti har en demensdiagnose. Mange vil ikke få hjelp til tannpuss og noen motsetter seg det fullstendig, sier Engelund.

Store forskjeller mellom sykehjemmene

Tannhelsen til beboerne varierer kraftig mellom sykehjemmene. Helseetaten rapporterte i fjor høst at andelen beboere med dårlig munnhygiene spriker mellom to og 50 prosent. Gjennomsnittlig har 29 prosent av sykehjemsbeboere i Oslo dårlig munnhygiene, ifølge rapporten. Ifølge Tannlegeforeningen kan dette tyde på at tannstellet ikke utføres slik det skal.

  • Sjekk munnhygienen på hvert sykehjem i Oslo nederst i saken
Ruth Eckstrøm

PUSSER TENNENE: Ruth Eckstrøm bor på Madserud sykehjem. De har den beste munnhygienen i byen.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Vi ser at det er store variasjoner mellom sykehjemmene, men for å bedre situasjonen trenger vi fakta. Det var derfor vi ba Helseetaten om å undersøke sykehjemmene, sier Engelund i Sykehjemsetaten.

Madserud sykehjem har den beste munnhygienen i byen, ifølge rapporten. Kun to prosent av beboerne der har dårlig munnhygiene. Beboer Ruth Eckstrøm er opprørt over at forskjellene i byen er så store.

– Det går ikke an, vi har jo betalt for stell og tannhygiene hører jo med til det, sier Eckstrøm.

Flere med egne tenner

Anne-Mette Winther-Larsen

OPPLÆRING: Anne-Mette Winther-Larsen i tannhelsetjenesten sier de har kurs tilgjengelig for ansatte ved sykehjemmene.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Overtannlege Anne-Mette Winther-Larsen i Tannhelsetjenesten i Oslo kommune mener resultatene i rapportene ikke er så entydige som Tannlegeforeningen skal ha det til.

– Det betyr ikke nødvendigvis at munnstellet er utført dårlig. Det er veldig mange som faktisk er så syke at det også kan hende at de ikke vil la seg undersøke og behandle, forteller hun.

Ifølge Winther-Larsen er en av årsakene til den dårlige munnhygienen faktisk at befolkningen har bedre tenner enn tidligere. Flere beboere har nå sin egen tanngard i behold når de flytter på sykehjem.

– Egne tenner med kroner, broer og andre ting er vanskeligere å ta vare på enn en protese som man kan ta ut og vaske, forklarer Asmyrh i Tannlegeforeningen.

Fluor

GEBISS: Dette blir mer og mer sjeldent på sykehjemmene. Stadig flere eldre beholder sine egne tenner lengre.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Andel beboere med dårlig munnhygiene ved hvert sykehjem i Oslo

Sykehjem

Andel beboere med dårlig munnhygiene

Madserudhjemmet

2 %

Oppsalhjemmet

8 %

Sagenehjemmet

11 %

Nordseterhjemmet

12 %

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø

13 %

Villa Enerhaugen

16 %

Grefsenhjemmet

17 %

Nordberghjemmet

17 %

Manglerudhjemmet

18 %

Grünerløkka sykehjem

19 %

Romsås sykehjem

19 %

St. Halvardshjemmet

19 %

Lambertseter alders- og sykehjem

21 %

Lillohjemmet

21 %

Uranienborghjemmet

22 %

Midtåsenhjemmet

25 %

Paulus sykehjem

26 %

Akerselva sykehjem

27 %

Lille Tøyen sykehjem

27 %

Ammerudlunden sykehjem

28 %

Lindeberg omsorgssenter

29 %

Langerud sykehjem

30 %

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

31 %

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

31 %

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

32 %

Bekkelagshjemmet

33 %

Kajalund sykehjem

33 %

Rødtvedt sykehjem

33 %

Smestadhjemmet

33 %

Silurveien sykehjem

34 %

Hovseterhjemmet

38 %

Vålerengen bo- og servicesenter

38 %

Cathinka Guldberg-senteret

39 %

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

40 %

Fagerborghjemmet

43 %

Frognerhjemmet

44 %

Økernhjemmet

44 %

Stovnerskogen sykehjem

46 %

St. Hanshaugen omsorgssenter

47 %

Sofienberghjemmet

48 %

Vinderen bo- og servicesenter

50 %

Alle sykehjem totalt

29 %

Kilde: Rapport 2/2015 Kvalitetsindikatorer for sykehjem, skrevet av Helseetaten i Oslo kommune.