NRK Meny
Normal

Follobanen ett år forsinket

Statsbudsjettet 2014: Neste år starter anleggsarbeidet som skal gi pendlerne på Østfoldbanen en bedre toghverdag. Men Follobanen står ikke ferdig før i 2021.

Follobanen

Den planlagte Follobanen, sett fra Oslo S. Den rød-grønne regjeringer bevilger 1,3 milliarder til det nye dobbeltsporet.

Foto: Jernbaneverket

Regjeringen setter av 1.349 milliarder til det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski i forslaget til statsbudsjett. 1.220 milliarder skal brukes på prosjektering, kjøp av grunn og forbedende anleggsarbeider med sikte på anleggsstart i 2014.

Resten går til bygging av det som på fagspråket heter hensettingsspor på Ski stasjon. Økt parkeringskapasitet for tog er nødvendig for å gjennomføre NSBs store ruteendring i desember 2014 som skal gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud.

Det nye dobbeltporet mellom Oslo og Ski blir en del av InterCity-triangelet og har en total kostnadsramme på 24,7 milliarder kroner.

En milliard pr. kilometer

Det betyr at den 22 kilometer lange banen, hvoran 19,5 går i tunnel, kommer til å koste mer enn én milliard kroner pr. kilometer.

I omtalen av Follobanen i forslaget til statsbudsjett går det fram at den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet er noe forsinket, og at banen nå er planlagt ferdig i 2021. Jernbaneverket har frem til nå operert med 2020.