NRK Meny

Follo-selskaper felt i høyesterett

De tre selskapene Ski Taxi AS, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift er dømt for brudd på konkurranseloven etter at Høyesterett forkastet anken deres fra lagmannsretten, skriver Akershus Amtstidende. De tre selskapene inngikk et ulovlig anbudssamarbeid om pasienttransport for Oslo Universitetssykehus i 2010. Nå må de betale en bot på til sammen 1,2 millioner kroner.