Folk melder seg ut av kirken

I Oslo har like mange meldt seg ut av Den norske kirke hittil i år som hele fjoråret totalt. 1000 Oslofolk har så langt meldt seg ut i 2014.

Ad­mi­ni­stra­sjons­sjef i Ber­gen kir­ke­li­ge fel­les­råd, Edvin Sten­hjem Brat­li sier til avisen Dagen at det er vedtaket om at homofile ikke skal få gifte seg i kirken som er bakgrunnen for utmeldingene.