NRK Meny
Normal

Flytting til sentrum ga miljøgevinst

Flytting av Gjensidige fra Lysaker til Bjørvika i Oslo har ført til at de ansatte lar bilen stå når de skal på jobb.

Gjensidige og NSB hovedkontor

FÆRRE TAR BILEN: Få parkeringsplasser og direkte nærhet til kollektivknutepunktet Oslo S, er årsaken til at færre tar bilen hit til Gjensidiges hovedkontor i Bjørvika.

Foto: www.espengees.com

Transportøkonomisk institutt har gjort en undersøkelse av de ansattes reisevaner før og etter Gjensidige flyttet til Bjørvika.

Den viser at mens nesten halvparten av de ansatte kjørte til jobb før flyttingen, lar stadig flere bilen stå. Andelen er redusert til ti prosent.

– Bilandelen er kraftig redusert, forsker Petter Christiansen ved TØI til NRK.

Også for reiser i arbeidet har det blitt en reduksjon i bilbruken.

Flere kjører kollektivt

I stedet for å legge til rette for privatbil gjennom fri parkering, ble tilgangen til parkeringsplasser redusert til et minimum da selskapet flyttet til Oslo.

Dette representerte en radikal endring fra situasjonen på Lysaker, der det var mange gratis parkeringsplaser.

– De som velger å kjøre bil må reservere plass på forhånd eller parkere i parkeringshus, noe som blir dyrt i lengden, sier Christensen.

– I tillegg er fremkommeligheten for bil dårligere i sentrum. Det spiller også inn når folk velger å la bilen stå.

Lokalisering er også viktig. Gjensidiges nye lokaler i Schweigaardsgate har direkte nærhet til Oslo S, som er et knutepunkt for tog, lokale og regionale busser, trikk og T-bane.

informasjonsdirektør Øystein Thoresen

Informasjonsdirektør i Gjensidige Øystein Thoresen.

Foto: Gjensidige

Undersøkelsen viser at andelen ansatte som reiser kollektivt økt fra 35 til over 70 prosent.

– Alle nye bedrifter som lokaliserer seg her må forholde seg til en streng parkeringsnorm. Sammen med det gode kollektivtilbudet tror jeg det bidrar til at mange av dem som jobber i Bjørvika lar bilen stå, sier Christiansen.

Det er Gjensidige selv som har bedt TØI om å gjøre undersøkelsen, og resultatet er som selskapet forventet.

–Dette bekrefter det vi trodde. Har man få parkeringsplasser så vil naturlig nok langt færre kjøre til jobben, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen.

Bruker lenger tid til jobb

Flyttingen har likevel hatt negativ effekt for noen. I snitt bruker de ansatte lenger tid til og fra jobb etter flyttingen.

40 prosent har fått raskere reisevei og 40 prosent har fått mer enn ti minutter lengre reisevei. Omtrent én av ti oppgir at de må bruke minst 30 minutter ekstra, ifølge undersøkelsen.

Gjensidiges informasjonsdirektør står likevel fast på at de fleste av de ansatte er godt fornøyd med situasjonen.

–Jeg vil si de reagerer positivt. Noen vil naturlig nok mene at dette har gjort ting mer krevende. Noen dramatiske konsekvenser har det uansett ikke fått. Mange har fått kortere reisevei, sier Øystein Thoresen.

For ansatte som er fullstendig avhengig av å kjøre har selskapet ifølge Thoresen lagt til rette for at parkeringsplass kan leies gjennom trekk i bruttolønn.

–Denne overgangen har gått usedvanlig bra, og får mange positive miljøeffekter. Vi kommer inn i et nytt bygg og vi får større fleksibilitet på mange andre måter, sier informasjonsdirektøren.