Flest Oslo-studenter mangler bolig

Halvparten av studentene som leter etter et sted å bo til studiestart leter i Oslo. Her er det en kø på i overkant av 6 000 studenter, sammenlignet med i overkant av 11 000 på landsbasis. Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at regjeringen må prioritere hovedstaden høyere når man tildeler statlige midler til studentboligbygging.