Akershus-elever får ikke bruke nikab på skolen

Flertallet i Akershus fylkesting vil trolig gå inn for å nekte elever å bruke nikab på skolene i fylket.

Muslimske kvinner

Fylkesådmannen i Akershus mener niqab og burka hemmer læringen, og vil innføre forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg.

Foto: FRED ERNST, Fred Ernst / AP

Fylkesrådmann Trond Bamrud mener at ansiktsdekkende klesplagg hemmer elevenes læring, og at det blir vanskelig å forene dette med oppdraget som samfunnet har gitt til skolen, skriver VG.

– Skolens oppgave er å gi elevene utdanning, og derigjennom gjøre dem best mulig forberedt til arbeid og fritid. Overfor dem som bærer ansiktsdekkende plagg, blir denne oppgaven vanskeliggjort, skriver Bamrud til fylkestingpolitikerne.

Han foreslår også et forbud mot bruk av nikab og burka på skolenes område.

Støtte fra Høyre og Frp

Allerede i 2006 ble det innført forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i Oslo-skolen. Også i Østfold er det innført et forbud i undervisningssituasjoner. Men det er tilltatt å bruke ansiktsdekkende hodeplagg i friminuttene.

Nå ligger det altså også an til et forbud i Akershus når flertallet i fylkestinget trolig vil stille seg bak Bamruds ønske. Både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å sørge for det.

Saken har sitt utspring i en konkret sak på en videregående skole i fylket.

En avgangselev bruker nikab på skolen, og ansiktet hennes har vært tildekket både i og utenfor klasserommet. Dette syns ledelsen ved skolen har vært vanskelig.

Saken skal nå behandles av hovedutvalget for utdanning og kompetanse i mai.