Flere voldtektsofre søker hjelp

147 nye ofre for voldtekt har tatt kontakt med lavterskeltilbudet Dixi i løpet av første halvdel av i år. Det er nesten 20 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Voldtektsoffer

Det er personer som har blitt utsatt for voldtekt i nære relasjoner som oftest tar kontakt med Dixi ressurssenter. Nå har også flere ofre for overfallsvoldtekter meldt seg.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Tallene er veldig, veldig tydelige. Vi har hatt en økning i ulike brukergrupper ved Dixi, sier daglig leder ved Dixi ressurssenter i Oslo Herdis Magerøy.

Magerøy tror en av årsakene er at de mange overfallsvoldtektene i Oslo har fått mye oppmerksomhet i media.

– Det er skrevet mye mer om voldtekter i den senere tid. Så mange søker nok etter den type hjelp som Dixi kan gi.

De 147 ofrene er ofrene som tok kontakt med Dixi for første gang. I tillegg har 580 personer vært i kontakt med Dixi for mer oppfølging iløpet av første halvdel av 2011.

Les: – Vi vet at det finnes store mørketall | Minst 29 overfallsvoldtekter hittil i år | Aktor ber voldtektsofre anmelde med en gang

Dixi er et gratis lavterkseltilbud, og mange ofre tar kontakt lenge etter at overgrepet skjedde. Voldtekter som skjer i nære relasjoner er det mest vanlige, men de siste årene har flere henvendelser handlet om overfallsvoldtekt.

– De to siste årene har det vært en økning på overfallsvoldtekter. Det har nok en sammenheng med det som har skjedd i Oslo, men når det er sagt så får vi også henvendelser fra hele landet, sier Magerøy.

Økt pågang hos voldtektsmottaket

– Bare flaks at jeg kom meg unna

Antallet personer som ber om hjelp ved voldtektsmottaket ved Legevakten i Oslo øker også.

Minst en gang i døgnet blir voldtektsmottaket på legevakten i Oslo oppsøkt av folk som utsettes for voldtekt i hovedstaden og tallene øker.

I første halvår oppsøkte 208 personer mottaket og dette er 12 flere enn på samme tid i fjor.

Fungerende direktør ved legevakten, Jon Ørstavik, sier det er for tidlig å si noe om årsakene til økningen.