Flere unge narkomane

Antallet unge som oppholder seg i det åpne narkotikamiljøet i Oslo, er mer enn firedoblet på fire år.

Møte utenfor Prindsen mottakssenter

NESTEN HALVE LIVET I RUS: 22-åringen som møter Lars André Sveberg og Raymond Ndure i Uteseksjonen, har rusa seg siden han var 14 år.

Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK

I krysset ved Storgata og Brugata i Oslo sentrum ligger et av Oslos mest trafikkerte kollektivstopp, og kanskje det største åpne markedet for kjøp og salg av narkotika i byen.

Masse mennesker stresser for å komme seg hjem. En gjeng har ikke like hastverk med å komme seg bort herfra. De er her fordi det foregår kjøp og salg av narkotika her.

Flere og flere som oppholder seg her, er unge.

Holdeplass Storgata Brugata

I Storgata og Brugata i Oslo sentrum ligger et av Oslos mest trafikkerte kollektivstopp, og kanskje det største åpne markedet for kjøp og salg av narkotika.

Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK

Mulige mørketall

Etter en kraftig nedgang rett etter at kommunen startet arbeidet med å fjerne den åpenlyse bruken og omsetningen i sentrum, har antallet unge voksne i dette miljøet mer enn firedoblet seg siden 2013. Det viser tall samlet inn av Uteseksjonen:

Laster Highcharts-innhold

– Det er nok flere enn de vi ser, fordi mange av de unge er så kjapt innom for å kjøpe det de skal ha, før de drar kjapt ut igjen, sier Lars André Sveberg som er erfaringskonsulent i Uteseksjonen i Oslo kommune.

Det åpne rusmiljøet i Oslo i dag er sentrert rundt:

  • Brugata og Storgata
  • Vaterland og nedre del av Akerselva
  • Området utenfor Fyrlyset i Urtegata

Erfaringskonsulenten

Lars André Sveberg

Erfaringskonsulent Lars André Sveberg har selv vært rusmisbruker og en del av miljøet. I dag jobber han med å hjelpe andre.

Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK

Lars André Sveberg har selv vært på kjøret, som han sier. Men etter fire år på heroin og flere turer inn og ut av fengsel var det nok. I dag bruker han egne erfaringer til å hjelpe andre som er en del av det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum.

I løpet av den korte tiden vi står i Storgata, kommer vi i kontakt med flere av de unge narkomane. En 22-åring forteller at han har vært narkoman siden han var i fjortenårsalderen.

– Jeg bruker heroin. Amfetamin. Hasj. Det jeg kommer over sånn egentlig, forteller han før han må haste videre.

Aldersgruppa 18–25 utgjør en liten, men stigende del av miljøet. Hver gang Uteseksjonen gjorde en opptelling sommeren 2017 fant de i gjennomsnitt om lag 12 personer.

Vanskelig å forklare

Børge Erdal

Leder i Uteseksjonen, Børge Erdal, sier at det kan hende at de ikke har gode nok tiltak som er retta spesifikt mot de unge voksne i narkotikamiljøet.

Foto: Oslo kommune

Det er ikke så enkelt å forklare hvorfor antallet har økt de siste årene.

– Vi har ikke entydige gode forklaringer på dette. Unge mennesker utvikler ikke rusproblematikk i det åpne rusmiljøet, forteller Børge Erdal, som er leder for Uteseksjonen i Oslo kommune.

Også Prindsen mottakssenter, som har lavterskeltilbud som sprøyterom, feltpleie og akutt overnatting, ser i sine opptellinger at det er flere i aldersgruppa 18–25 som bruker tjenestene deres.

En av grunnene kan være at hjelpeapparatet i mindre grad er retta spesifikt inn mot de yngste, men heller tilpassa de voksne langtkomne brukerne, viser en annen kartlegging gjort av Velferdsetaten.

– Så det kan hende at vi ikke har gode nok tiltak som svarer på de utfordringene særlig de unge voksne i åpne rusmiljø har. Men dette jobber vi med, sier Erdal.

Politi i Brugata

Tilstedeværelse av politiet kan påvirke i hvilken grad det omsettes narkotika i Brugata og Storgata

Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK