Flere tusen ulovlige våpen har blitt levert inn

I dag var siste dag av våpenamnestiet, der folk har levert inn ulovlige våpen til politiet uten å risikere straff for brudd på våpenloven.

Våpen som har blitt levert inn til politiet

STORE MENGDER: Det har blitt levert inn flere hundre skytevåpen til politihuset på Grønland i Oslo.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

​Tusenvis av våpen har strømmet inn til politiet i hele landet de siste tre månedene. I en gammel fengselscelle på politihuset på Grønland i Oslo er det stinn brakke. Mye er enda ikke registrert, men Oslo-politiet regner med å ha fått inn rundt 500 våpen siden våpenamnestiet startet 1. mars.

Politimann viser frem flere av våpnene som har blitt levert inn

STOR PÅGANG: Veldig mange har benyttet seg av våpenamnestiet, forteller Tom Leonardsen, våpenforvalter i Oslo politidistrikt.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Det har vært stor pågang. Spesielt de siste dagene har telefonen ringt nesten hele tiden, samtidig som det har kommet folk for å levere våpnene sine, forteller Tom Leonardsen, våpenforvalter i Oslo politidistrikt.

I tre måneder har det vært fritt fram å levere inn ulovlige våpen til politiet uten å risikere straff. Og folk har virkelig benyttet anledningen. De to første månedene kom det inn 3000 våpen på landsbasis.

Ifølge Leonardsen er mange ute i siste liten, slik at det har kommet omtrent like mange nå de siste få dagene som hele perioden ellers. Det vil si at politiet ikke har den totale oversikten over hvor mange våpen som har blitt levert inn ennå.

Mest arvegods

Våpen tas imot på politihuset på Grønland

ARVEGODS: Tom Landstad benyttet seg av amnestiet til å levere inn en hagle han arvet av besteforeldrene sine.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Det er tredje gangen politiet har våpenamnesti, og det er ment som et forebyggende tiltak. Når amnestiperioden utløper, risikerer alle som blir tatt med ulovlige våpen inntil to års fengsel, i grove tilfeller seks år.

Ifølge Leonardsen er det flest arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Han anslår at omtrent 80 prosent av våpnene er fra krigens dager.

– Vi får nok ikke tak i de kriminelle, som vi jo selvfølgelig gjerne skulle hatt, på denne måten, sier han.

En av dem som har arvet et våpen og som benyttet seg av amnestiet den siste dagen var Tom Landstad. Han leverte inn en hagle, arvet av faren.

– Han opplevde krigen og tenkte nok at det kunne være kjekt å ha hvis det skulle bli ufred igjen, men nå bestemte jeg meg for å levere det inn, forteller Landstad.

Blir destruert

våpen som har blitt levert inn på Grønland

BLIR DESTRUERT: De fleste våpnene som leveres inn blir destruert.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

De fleste våpnene som leveres inn, blir destruert. Som et alternativ til destruksjon kan de som leverer det inn søke om å få våpenet plombert, få det registrert slik at det kan videreselges, eller man kan søke om å få beholde våpenet selv.

– Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader, understreker politiet.

Under de forrige amnestiene i 2003/04 og 2008 fikk politiet inn henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.