NRK Meny
Normal

Flere tog og flere tog i rute

«Togrevolusjonen» på Østlandet kommer i desember. Da innfører NSB den nye ruteplanen som de har jobbet med siden 2007.

Fullt på toget

Togkapasiteten i østlandsområdet skal økes.

Foto: Daniel Bjur / NRK

Den som er blitt kalt «den store togrevolusjonen» skulle ha kommet i 2012, men ble utsatt til desember 2014 fordi det viste seg at den nye ruteplanen krevde langt større investeringer enn først antatt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

FLERE TOG I RUTE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover at flere tog skal når ny ruteplan blir innført i desember.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Fortsatt gjenstår investeringer for 595 millioner kroner, som regjeringen foreslår å sette av i neste års statsbudsjett. Det dreier seg blant annet om å gjøre ferdig arbeidet med å øke snu- og parkeringskapasiteten ved stasjonene Eidsvoll, Lillestrøm og Høvik og i Lodalen.

Trøbbel på Høvik

Et forsinket signalanlegg ved Høvik stasjon har tidligere satt også «revolusjonstidspunktet» i 2014 i fare. Men regjeringen sier nå at det nye togtilbudet for østlandsområdet iverksettes i desember i år, med noen såkalte justeringer på grunn av forsinkelsene på Høvik.

– Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Mer oversiktlig tilbud

I budsjettforslaget beskrives den nye ruteplanen, eller "grunnrutemodellen" som det heter på fagspråket, slik:

"Ny grunnrutemodell innebærer en omlegging til et mer oversiktlig togtilbud, med økt og jevn frekvens og bedre overgangsmuligheter til annen kollektivtransport.

Rutetilbudet innebærer flere avganger som er jevnere fordelt utover timen. I desember 2014 vil ny grunnrutemodell fullføres gjennom at InterCity-trafikken Skien-Lillehammer deles opp i to pendler; Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Dette øker driftsstabiliteten på strekningen Skien-Lillehammer, og gjør det mulig med timesfrekvens i en lengre periode på hverdager og på lørdager og søndager.

Det blir også jevn 10-minutters frekvens mellom Asker og Lillestrøm for tog som kun stopper på knutepunktene. Drammen vil få en økning fra fire til fem tog i timen mot Oslo. Lokaltog mellom Asker og Lillestrøm som stopper på alle stasjoner, vil få en dobling av frekvensen til avgang hvert 15. minutt.

Når Høvik stasjon, vendespor og hensettingsanlegg, står ferdig i første halvår 2015, vil togene fra Moss/Ski forlenges fra Skøyen til Lysaker/Stabekk."

30 prosent flere tog

Når hovedelementene i den nye ruteplanen er innført i desember 2014, vil togkapasiteten inn mot Oslo øke med om lag 33 % fra nordøst, 24 % fra sør og 32 % fra vest sammenliknet med 2011, ifølge Samferdselsdepartementet.

Den nye ruteplanen for Østlandet er også hovedgrunnen til at regjeringen gir NSB kjøpsgaranti som gjør at togselskapet kan kjøpe 15 flere Flirt-tog enn planlagt.

Vil ha færre feil på Skøyen

Men regjeringen lover ikke bare flere tog, men at flere av togene i Oslo-området skal være i rute.

Regjeringen foreslår nemlig 200 millioner kroner til det den kaller fornyingstiltak for bedre punktlighet i Oslo-området. Midlene skal blant annet redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler.

Tiltak for å redusere feil på Skøyen stasjon skal prioriteres.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder pressekonferanse

TOG MER ATTRAKTIVT: – Det er viktig for regjeringen å bidra til at tog blir mer attraktivt for pendlere, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på en pressekonferanse etter at statsbudsjettet ble lagt frem i dag.

Foto: Ingvild B. Sund / NRK