Flere private hjelpere i vest

Det er store geografiske forskjeller på hvem som bruker privat hjemmehjelp i Oslo.

Sykehjem
Foto: Janerik Henriksson / Scan-Foto/ FLT-PICA / Scanpix

Tall fra Oslo kommune viser at stadig flere bruker hjemmehjelp fra private aktører.

Nesten 15 prosent velger bort de kommunale til fordel for de private, og under 10 prosent samme tid i fjor.

Men det er store forskjeller mellom de ulike bydelene i Oslo.

Mens nesten halvparten av brukerne i Vestre Aker bruker en privat aktør, bruker mindre enn 5 prosent private tjenester på Grünerløkka.

Ikke overrasket

Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, Ivar Brevik, er ikke overasket over at folk på vestkanten velger mer privat en folk fra øst.

Han mener det er typisk for folk på vestkanten på vil ha styring på sine anskaffelser, varer og tjenester. I følge Brevik mener mange at det private nesten uansett er bedre enn det offentlige.

Koster det samme

- Det viktigste for meg er at brukerne er fornøyd med det tilbudet de får ikke hvem som leverer tjenestene sier, Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug.

Hun er enig med Forsker Brevik i at vestkantfolk har mer tradisjon for å tenke private løsninger:

- Vi vet at hushjelper har vært mer vanlige der, i tillegg er det mange som tror det koster mer å velge noe annet enn kommunen. Det er ikke riktig, det koster akkurat det samme, sier Listhaug

Fritt brukervalg betyr at man selv kan velge hvilken leverandør man vil ha hjemmehjelpstjeneste fra. Enten kommunens hjemmehjelpstjeneste eller et privat firma som har inngått avtale med bydelen man bor i.