Flere kommunale gravferder

Det er stadig flere kommunale gravferder i Oslo. Ifølge loven har kommunen plikt til å ta på seg ansvaret for å gravlegge mennesker ingen andre tar ansvaret for. I 2015 sto Oslo kommune for 105 kommunale begravelser. Det er over 30 begravelser flere enn det var i 2014 og første gang over 100 personer har fått en slik begravelse.