NRK Meny
Normal

Flere honningprodusenter lager mindre honning

Det blir stadig flere birøktere, men det er blant dem som har honning og bier til hobby. Proff-røkterne blir det færre av, og det lages for lite honning i Norge.

Alexander Du Rietz
Foto: Nadir Alam / NRK

På ti år er det blitt dobbelt så mange birøktere i Oslo og Akershus, og bare i år har 800 nye hobbybirøktere meldt seg inn i Norges birøkterlag. Det er ti ganger så mange som for ti år siden.

Mange av dem er hobbyrøktere. De produserer riktignok honning for småsalg, men blant de profesjonelle er det flere som legger ned enn de som kommer til.

– Jeg ønsket å drive med bier i nærheten av der jeg bodde. Jeg bor rett ved Mathallen og da ble det naturlig at jeg hadde kubene her på taket til Mathallen, sier Alexander Du Rietz. Han lukter på muligheten for å øke produksjonen og bli profesjonell med tida.

I 2012 ble det nye lokallaget i Oslo, BYBI etablert. Dette laget har 167 medlemmer og er et av Norges Birøkterlags største lokallag. BYBI fokuserer på urban birøkt.

Ble bi-inspirert i barndommen

Olav Johnson Ramse, birøkter

Olav Johnson Ramse, birøkter.

Foto: Silje Bråstad / NRK

Mens Alexander Du Rietz har biene sine på et gammelt industritak ved Akerselva midt i Oslo sentrum holder birøkter Olav Johnson Ramse til på Kløfta, 4 mil nord for byen. Han driver profesjonelt med honning og han holder kurs for andre. Han er fornøyd med at det er så mange flere som begynner på birøkterkurs.

– Man må alltid begynne i det små. Hvis det er kurs med 10-15 stykker med så er det kanskje et par stykker som driver større etterhvert.

Olav Johnson Ramse har 110 kuber og produserte sju og et halvt tonn honning i 2014. Han ble inspirert til bi-drift ved at han så store birøktere i Aust-Agder i barndommen.

– Det ligger mye der. Man ser at andre får det til, her er det penger å gjøre og det er morsomt, og man er sin egen sjef.

Gammelrøkterne fyrer på interesse

Nå for tiden er det vanskelig å få lønnsomhet i birøkten sier birøkteren.

– Honningprisen er så lav at man tjener bedre med å gjøre anna arbeid. Da blir det vanskelig å få inn nye birøktere. Det er ikke noe populært med næringer med så dårlig timebetalinger. Den gamle generasjonen går bare på en voldsom interesse.

Hanne Maren Blåfjelldal

– Vi kan ikke styre prisen på honning, sier Hanne Maren Blåfjelldal.

Foto: Silje Bråstad / NRK

Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet sier at Norge trenger flere birøktere som driver profesjonelt og at økonomien i produksjonen er det viktigste for å få til en økning.

– Birøkting er en del av jordbruksavtalen og får støtte gjennom den. Men det viktigste er jo tilstanden i markedet og som andre bønder må de hente ut det som er mulig i markedet, sier Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.

Utviklingen i antall birøktere

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Før 25/5 2015

Medlemmer i Oslo og Akershus birøkterlag

313

288

291

288

278

297

329

356

422

511

698

Medlemmer i Norges birøkterlag

3138

2925

2763

2715

2572

2522

2501

2549

2646

2936

3551

Deltakere på nybegynnerkurs hos Norges Birøkterlag

71

37

58

154

89

122

116

163

250

500

784

Olav Johnson Ramse

– Hver kveld klokka 22 kommer det inn automatisk melding på min mobil om hvor vekta på kubene har økt eller minket i løpet av siste døgn, sier Olav Johnson Ramse på Kløfta.

Foto: Silje Bråstad / NRK

Har du lyst til å følge produksjonen av honningen til Olav Johnson Ramse kan du kikke på Kløfta og Hilton på Birøkterlagets side.