Flere foreldre ber Frelsesarméen om hjelp

Nesten fem ganger så mange barn fikk hjelp av Frelsesarméens slumstasjon første halvdel av 2013 sammenlignet med i fjor.

Marianne Nybo, Frelsesarméens slumstasjon i Oslo.

Før jul har Frelsesarmeens slumstasjon hatt det travelt. Til lokalene på Rodeløkka i Oslo kommer mennesker som trenger hjelp, og de får matvarer som melk, brød, te, kaffe, skinke og sjokolade. Flere av dem er foreldre med barn.

  • I første halvdel av 2013 hjalp slumstasjonen 1745 barn i 888 familier.
  • Tallet for første halvdel av 2012 er 376 barn, fordelt på 210 familier.

Marianne Nybo er daglig leder på slumstasjonen, og oberstløytnant i arméens rangssystem. Hun sier at mange av de som kommer til dem er enslige mødre.

– Jeg syns det er veldig trist. Det er mange familier som har problemer med å få endene til å møtes. De kommer hit for å få hjelp til mat og til aktiviteter til barna sine. Det er mange krav i dag. Det skal noe til å kunne følge opp alt som skjer, det er vanskelig å ha økonomi til det, sier Marianne Nybo til NRK.

En av dem som kom for å få hjelp var en kvinne med tre barn. Hun har vært alene med tre barn siden tvillingene ble født, og hun lever på overgangsstønad. Kvinnen er på slumstasjonen for tredje gang, for å få mat og julegaver.

– Det er ingenting som er flaut når du gjør det for barna dine, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller til avisa at hvis hun skal kjøpe en julegave må hun vurdere hva hun skal kutte ut, og at det kan bli neste dags middag.

Også NAV gir pengestøtte

Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide, sosialbyråd.

Foto: Sunniva Bærug / NRK

Oslo kommune støtter Frelsesarméens slumstasjon økonomisk. Bystyret har også bedt NAV-kontorene gi ekstra økonomisk julestøtte til mennesker som trenger det.

– Særlig før jul gjør det inntrykk når familer med barn sliter, derfor har vi sørget for å minne våre bydeler om at de som ber om litt ekstra støtte før jul skal få det, sier Øystein Eriksen Søreide, sosialbyråd i Oslo.

Bystyret har gitt NAV-kontorene retningslinjer for hvordan ekstrahjelpen skal deles ut. Sosialbyråden sier at det er en tendens til at flere søker sosialhjelp gjennom året, og at det langsiktige arbeide for å redusere fattigdom er viktig.

– Det handler om å satse på en god skole, om kvalifisering til arbeidsliv slik at flere arbeider og kommer seg ut av fattigdom.

Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka i Oslo

Frelsesarméens slumsstasjon ligger i Gøteborggata 4 på Rodeløkka i Oslo.

Foto: Sunniva Bærug / NRK