Flere bekymret for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Flere i skoler og barnevern er bekymret for at barn og unge blir utsatt for kjønnlemlestelse og tvangsekteskap. Tallet på henvendelser hittil i år har økt med over hundre sammenlignet med samme periode i fjor.

kjønnslemlestelse

I mai og juni var det 93 henvendelser med spørsmål knyttet til temaene. Flere har spørsmål jo nærmere sommerferien man kommer.

Foto: Lucy Murunga / Plan Norge

Kompetanseteamet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap har første halvår i år fått 275 henvendelser fra skoler, barnevern og andre med bekymring knyttet til tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Størst pågang før og etter sommeren

Janne Waagbo

VEILEDNING: Janne Waagbo i kompetanseteamet er med på å veilede henvendelser hvor det er bekymring i forbindelse med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

93 av henvendelsene kom i månedene mai og juni.

– Vi ser at jo nærmere sommerferien kommer, jo flere henvendelser får vi. Og det pleier det å være, også de andre årene, sier Janne Waagbo, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I selve sommerferien pleier det å være roligere, men antall henvendelser pleier å gå opp når sommerferien avsluttes.

– Skoler og barnevern ser at noen ikke har kommet tilbake etter ferie, eller at noen kommer tilbake og har vært utsatt for vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse, sier Waagbo.

Ikke nødvendigvis flere tilfeller

Waagbo sier at det er vanskelig å si noe om antall tilfeller basert på henvendelsene de får.

– Disse henvendelsene vi teller er når hjelpeapparatet, som kan være skoler eller barnevern, kontakter oss for å drøfte og få veiledning i en sak. Det sier ikke noe om omfanget av kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap i Norge, sier Waagbo.

Randi Elise Johansen

GRUPPESAMTALE: Kjønnslemlestelse-forsker Ragnhild Elise Johansen har tro på gruppesamtaler som et godt forebyggende tiltak.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Ragnhild Elise Johansen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har kjønnslemlestelse som fagfelt, og hun mener det er viktig å sette fokus på et betent tema.

– Hvor mange som blir kjønnslemlestet i Norge har vi ikke tall på, men vi vet at det er enkelte tilfeller, sier Johansen.

Hun mener det er viktig å være bevisst på at familier som reiser tilbake til sine opprinnelsesland kan bli presset av familie i landet til å gjennomføre kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Få politisaker

– Det blir årlig anmeldt noen tilfeller av kjønnslemlestelse, i 2015 fem saker. Tidligere anmeldte saker er henlagt, oftest på bakgrunn av bevisspørsmålet.

Det foreligger ingen dommer for kjønnslemlestelse, opplyser Seksjonssjef for Seksjon for etteretning og forebygging i Politidirektoratet, Lena Reif.

Lena Reif

VANSKELIG: Seksjonssjef for Seksjon for etteretning og forebygging i politiet, Lena Reif, sier det er vanskelig å løse slike saker.

Foto: Svein Olsson / NRK

Det ble ikke ikke registrert noen politisaker i forbindelse med tvangsekteskap i fjor. Reif sier at saker relatert til dette er vanskelige saker å jobbe med.

– Ofrene kan være ambivalente i forhold til politiet og i forhold til egen situasjon, og har ikke ønske om å gi informasjon eller gir ufullstendig informasjon.