– Ufattelig trist å ikke ha et håp

Et flagg på halv stang møtte elevene på Skøyenåsen skole onsdag morgen.

Flagg på halv stang Skøyenåsen skole

Skøyenåsen skole flagger på halv stang onsdag

Foto: Petter Sommer / NRK

Elevene ved ungdomsskolen på Skøyenåsen der den drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) var elev, ble møtt av flagget på halv stang og lærere de kjenner da de kom til skolen onsdag morgen.

Lærerne hadde en klassesamtale med elevene og de som ønsker det kan utover dagen besøke et stillerom med lys og bilde av Sigrid, eller bruke et samtalerom der det vil være helsepersonell til stede.

– Ufattelig trist å ikke ha et håp

Rektor ved Skøyenåsen skole

Merete Hansen

Foto: Petter Sommer / NRK
Bydelsoverlege Kari Bjørneboe

Kari Bjørneboe

Foto: Petter Sommer / NRK

Rektor ved Skøyenåsen skole, Merete Hansen sier at for de elevene som ikke er så berørte vil det være vanlig undervisning, og at det er viktig å komme tilbake til gode hverdagsrutiner.

– Vi var jo nesten kommet dit etter den sorgen som var da Sigrid forsvant. Nå rulles alt opp igjen. Det er på en måte godt å få en avklaring, men så er det så ufattelig å ikke ha et håp.

Bydelsoverlege i Østensjø, Kari Bjørneboe, sier at de åpnet Skøyenåsen skole for samling tirsdag og at det viste seg utover kvelden at det var stort behov for dette.

– Det var mange som kom, spesielt ungdom. Mange hadde behov for å sitte ned og sette ord på tankene og følelsene sine.

Skøyenåsen skole vil også være åpen onsdag fra 16.00 til 21.00. Bydelsoverlegen vil være der selv. I tillegg kommer en psykiatrisk sykepleier, diakon, flere fra skolehelsetjenesten og politiet.