Normal

– Et skritt i riktig retning for homofile prester

Oslo bispedømmeråd får ikke lenger spørre om samlivsform når de skal ansette nye prester. – Storartet og på høy tid, sier tidligere prest Jens Torstein Olsen.

Jens Torstein Olsen

Tidligere prest i Majorstuen menighet, Jens Torstein Olsen, håper det blir enklere å være homofil prest i Oslo. Nå fjerner bispedømmerådet forumuleringen i annonser for nye prester, som gjør at de kan spørre om hvordan og hvem de lever sammen med.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Jens Torstein Olsen

Da Jens Torstein Olsen ble innsatt som prest i Majorstuen kirke i 2000 skapte hans samboerskap med tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae, strid i kirken.

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

Med seks mot fem stemmer har Oslo bispedømmeråd bestemt seg for å stryke en setning i annonser for nye prestestillinger, om at samlivsform kan bli tillagt vekt, skriver avisen Dagen.

Da Jens Torstein Olsen ble prest i Majorstuen menighet for 13 år siden var han den første presten med en mannlig samboer, som ble ansatt i en vigslet stilling i Den norske kirke.

Ansettelsen den gang var omstridt, men nå håper den tidligere presten at bispedømmerådets beslutning vil gjøre det enklere for homofile prester i Oslo.

– Det er et viktig bidrag at det nå er faglige og personlige kvalifikasjoner som skal avgjøre, som ellers i arbeidslivet, sier han.

Omdiskutert tema

Leder i Oslo bispedømmeråd, Harald Hegstad

Leder i Oslo bispedømmeråd, Harald Hegstad.

Foto: Jonas Sundquist / NRK
Oslo-biskop Ole Christian Kvarme

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Leder i Oslo bispedømmeråd, Harald Hegstad, forteller at rådet har diskutert saken flere ganger, og har nå besluttet å fjerne formuleringen.

Nå kan ikke bispedømmerådet lenger spørre hvordan og hvem prestene lever sammen med, når de skal ansette nye prester.

– Den viktigste grunnen er meldinger vi har fått fra homofile prester om at de har følt seg lite velkomne til å søke på prestestillinger i Oslo, sier Hegstad til NRK.

– Det er et signal vi ikke ønsker å gi.

Svakt flertall

Både Hegstad og biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, er av mindretallet som ønsker beholde muligheten til å spørre søkere på prestestillinger om samlivsform.

Siden båden homofili og heterofilt samboerskap er omdiskuterte temaer innad i kirken, mener Hegstad setningen i stillingsannonsen er med på å skape åpenhet rundt spørsmålene.

– Siden mange mener det er et viktig spørsmål og ønsker å legge vekt på det, synes vi det er riktig at det er åpenhet, sier han.

Biskop Kvarme har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere, men beklager vedtaket fordi det vil legge lokk på viktige spørsmål.

– Åpenhet om samlivsform er med på å skape tillit og trygghet ikke bare mellom kirkelig arbeidsgiver og ansatt, men også mellom menighet og prest, sier Kvarme.

– Denne åpenheten blir lagt lokk på, og det vil være problematisk i et samfunn og i en kirke som nettopp vil være åpne, utdyper han.

Etiske krav til prester

Lederen i bispedømmerådet mener at formuleringen også har gitt mulighet til å sette etiske krav til nye prester.

– Det er viktig at prester lever som de lærer, og at man også vet noe om det i tilsettingsprosesser, sier Hegstad.

Han sier det da er snakk om både homofilt samliv og heterofilt samboerskap.

– Biskopen fører tilsyn med prestene for å sørge for at de lever opp til forpliktelsene, som hører med til det å være prest. Vi mister et redskap, men biskopen er fortsatt leder for prestene.

– Gjemmer seg bak ønske om åpenhet

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) ønsker vedtaket velkommen og tror det kan gjøre at flere ønsker å søke seg til prestestillinger i Oslo.

– Man sender signal om at de som blir ansatt ikke skal diskrimineres for samlivsformen sin, at man er ønsket og sett på som en resurs. Det er et veldig viktig steg i riktig retning, sier kommunikasjonsrådgiver Ingvild Endestad.

Samtidig mener de at argumentet om at formuleringen skaper åpenhet om temaet ikke er holdbart.

– Jeg tenker at man gjemmer seg bak en idé om åpenhet, men det man egentlig ønsker er å beholde et kriterie for ekskludering, og det er skuffende, sier Endestad.

Oslo domkirke

Med et knapt flertall på seks mot fem stemmer vedtok Oslo bispedømmeråd at de ikke lenger skal spørre om samlivsform når de ansetter nye prester.

Foto: Jonas Sundquist / NRK