Fisketorg eller restaurant

Oslo kommune vil undersøke om det nye Fisketorget på Rådhusbrygga brukes slik det var planlagt. Flere har stilt spørsmål ved om det er et fisketorg eller en restaurant med fiskedisk. Ifølge nettstedet Estate Nyheter skal Plan- og bygningsetaten undersøke om det er avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk.

Fisketorget i Oslo
Foto: Atle Markeng / NRK