Fint å være ung i Lørenskog

Undommer i Lørenskog er mer fornøyd med livet nå enn de var for 12 år siden.

Ungdommer

Ungdommene henger mindre ute i gatene.

Foto: Odd Rømteland / NRK

En stor ny NOVA-undersøkelse blant ungdommer fra 13-17 år i Lørenskog viser at flere av de, trives med familie, venner, på skolen og i lokalmiljøet nå enn i 1997.

Røyking er «ute»

– De ser ut til å henge mindre ute i gatene, enn det som var tilfelle tidligere. De er mer hjemme hos hverandre, og de er mer på internett og chatter med hverandre, sier NOVA forsker Jan Eivind Brekke Sodeland.

Undersøkelsen viser også at ungdommene i dag røyker langt mindre enn tidligere.

– Det er klart at når ungdommen holder seg hjemme hos hverandre, blir det vanskeligere å eksperimentere med rus og holde på med røyking, legger Sodeland til.

Bruken av andre narkotiske stoffer er marginal. Under to prosent av ungdommene har prøvd andre narkotiske stoffer, mot 6 prosent i 1997.

På den andre siden har snusbruken økt fra 11 til 19 prosent.

Sunnere livsstil

Ungdom i Lørenskog er også sunnere, og trener mer.

– Vi ser jo at svært mange er aktive i idrett og i ulike foreninger, noe som holder de borte fra mer negative ting, forteller Sodeland.

I følge Sodeland tilbringer de mer tid i nærheten av voksne, noe som kan virke positivt på ungdommen.

Elektronisk mobbing

Til tross for positiv utvikling de siste 12 år, viser undersøkelsen også at mobbingen er som før.

Samtidig har digitale medier gitt nye arenaer for utfrysing og trakassering.

Opptil hver femte ungdom har opplevd å bli plaget, mobbet eller truet av andre mens de har chattet på internett i løpet av det siste året.

Og mellom 7-9 prosent har blitt mobbet via mobilen.

Positiv utvikling

Selv om de fleste ungdommene er fornøyd med livet sitt, er det en del som sliter med psykiske plager.

Hvorfor det er noen unge som sliter, kan ikke undersøkelsen gi et svar på.

Resultatene tilsier at det å fange opp disse ungdommene kan være et viktig innsatsområde for kommunen, men undersøkelsen konkluderer med at utviklingen alt i alt er positiv.