Fiktiv eksplosjon

Kraftig røyk, utrykningskjøretøy fra brann, politi og ambulanse vil være synlig i store deler av Oslo i dag. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier det er viktig at folk vet om at dette bare er en øvelse. Blant annet skal det skje en eksplosjon på industriområdet på Sjursøya. Les mer om øvelsen her.