Normal

Fikk ikke svar på sykehjemsklage

Søstrene Wenche Aulie Skaar og Bjørg Aulie så at deres mor ble dårligere og dårligere etter at hun ble lagt inn på Ryenhjemmet. Men da de prøvde å si ifra om flere forhold som ikke var på stell, var det ingen som svarte dem.

Sykehjemsklage uten svar

SVÆRT MISFORNØYDE: Bjørg Aulie til venstre og hennes søster Wenche Aulie Skaar så en markant forskjell på sin mor Ingrid Aulie, etter at hun brakk lårhalsben og håndleddet og ble lagt inn på Ryen Sykehjem.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det gikk veldig fort nedover med henne etter hun kom på sykehjem, sier søstrene. De er svært misfornøyde med behandlingen moren fikk på Ryenhjemmet.

Blant annet mener de at høreapparatet moren var avhengig av ikke ble brukt, at hun ikke fikk den fysioterapien hun trengte, at alarmknappen til tider var utilgjengelig for henne og at mange av pleierne snakket uforståelig norsk.

– Til tross for at vi sa ifra til pleierne flere ganger, gjentok det seg gang på gang, sier Aulie Skaar.

Har sendt flere bekymringsmeldinger

Da døtrene ikke fikk svar fra sykehjemmet, sendte de bekymringsmelding både til Fylkesmannen, ordføreren og bydelen uten hell.

Ingrid Aulie

Ingrid Aulie døde 13 mai mindre enn to måneder etter at hun ble innlagt.

Foto: Privat

– Vi har fått to automatiske svar som man ofte har på mailsystemet sitt, fra Fylkesmannen og ordføreren. Ellers har det vært helt taust, sier Aulie Skaar.

13. mai døde moren etter to måneders opphold på sykehjemmet. Bare dager før skrev døtrene for andre gang en klage på behandlingen moren fikk. Klagen ble sendt til sykehjemmet med kopi til flere andre.

Les også: Flyttet fra sykehjemmet til telt i hagen

Vil ikke intervjues

Sykehjemsetaten vil ikke la seg intervjue av NRK, men skriver i en e-post:

«Sykehjemsetaten ble forrige uke gjort oppmerksom på at pårørende ikke har mottatt svar på en skriftlig klage til sykehjemmet. Pårørende skulle fått en skriftlig tilbakemelding på sin henvendelse i mai og vi beklager at dette ikke er gjort. Derfor tar sykehjemmet i dag kontakt med de pårørende og formidler dette»

Etaten skriver videre at det er prinsipielt viktig for dem å svare pårørende skriftlig før de kommenterer en klagesak i media.

Les også: Bruker 7000 kroner natta på privat sykepleier til mor

Mottar mange tilsvarende bekymringsmeldinger

Anne Lise Kristensen fra Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo ser svært alvorlig på saken.

Anne Lise Kristensen

– Ved å synliggjøre slike enkelthendelser, hjelper man andre og bidrar til at det ikke skjer igjen. På den måten kan både sykehjem, etaten og kommunen bli flinkere til å følge opp avvik og uønskede hendelser, sier Kristensen.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det overrasker meg at de ikke har fått svar ennå. Det er jo allerede mer enn to måneder siden de første gang henvendte seg og klagen er sendt ut til både sykehjemmet, byrådsavdelingen og bydelen uten at de har fått svar.

Hun forteller at de ukentlig mottar henvendelser om sykehjemmene i Oslo som berører forhold som tas opp i denne konkrete saken. Ombudet mener det er viktig at folk blir flinkere til å si ifra.

De to søstrene venter fortsatt på svar, men mener det er viktig å belyse saken slik at det ikke skjer igjen.

– Jeg håper at de skjerper seg. Det er jo for sent for mor, men kanskje vi kan gjøre det bedre for andre som er der, sier Aulie.

Les også: Silurveien sykehjem granskes