Fem nye organisasjoner ut av Islamsk Råd Norge

Ytterligere fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge. De skriver i en pressemelding at de ikke lenger ønsker å bli representert av en ledelse i IRN som ikke er samlende og forsonende.

 Islamic Cultural Centre Norway

UT AV IRN: Islamic Cultural Centre Norway er en av organisasjonene som i dag meldte seg ut av Islamsk Råd Norge.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Vi har over lang tid sett med stor bekymring på utviklingen til IRN. Vi vurderer det slik at IRN ikke kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, verken internt eller eksternt, står det i pressemeldingen.

Avgjørelsen ble tatt i forrige uke og ble kunngjort i dag. Organisasjonene som nå melder seg ut, er Imam Bediuzzeman Camli, Center Rahma, Peshava Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og al-Khidmat, som er et muslimsk begravelsesbyrå. Det tilsvarer rundt 10.000 medlemmer.

Najm Ul Saqib Farhan, styreleder i Islamic Cultural Centre

NOK ER NOK: Najam Saqib fra Islamic Cultural Centre Norway så ingen annen utvei enn å gå ut av IRN.

Foto: NRK

– Vi mener at IRN har valgt en konfronterende linje med samfunnsaktører som vi skal være i dialog med. De har valgt å kjempe for saker som mindretallet av muslimer anser som viktige, noe vi mener er uheldig, sier Najam Saqib, talsperson for Islamic Cultural Centre Norway, som er landets eldste muslimske organisasjon.

Under press

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro. I slutten av forrige måned valgte fire andre store organisasjoner også å melde seg ut av Islamsk Råd. Da forsvant ytterligere 20.000 av 65.000 medlemmer som paraplyorganisasjonen hadde. I dag ble det i tillegg klart at IRN mister den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner.

Linda Hofstad Helleland

VIL IKKE BETALE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil ikke at staten skal fortsette å støtte organisasjonen Islamsk Råd Norge økonomisk.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I en pressemelding IRN har publisert på sine nettsider mandag skriver styret at de er skuffet over departementets avgjørelse. De mener at de ved flere anledninger har fremlagt nødvendig dokumentasjon og konkrete mål.

I pressemeldingen skriver de også: Islamsk Råd Norge v/styret tar orienterings-eposten til etterretning, men deler ikke departementets syn på at det foreligger «vesentlig tvil» hva gjelder oppfyllelse av vilkårene for driftstilskudd.

– Ikke egnet

I pressemeldingen begrunner organisasjonene som meldte seg ut i dag at dialog har vært fraværende, og at alle steiner har blitt snudd for å finne en løsning som holder organisasjonen samlet.

Paneldebatt om hatkriminalitet og rasisme

DEBATT: Abid Raja deltok i en paneldebatt i regi av IRN tidligere i år.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En utmelding har gjennom hele prosessen kun blitt vurdert som en siste utvei. Dessverre vurderes utmeldingen nå som den eneste utvei, står det i pressemeldingen.

Abid Raja, stortingspolitiker for Venstre, mener at IRN har «seg selv å takke» fordi de ikke har kvittet seg med organisasjonens generalsekretær, Mehtab Afsar. Det har kostet IRN tilliten, sier Raja til NRK.

– Vi har gjennom lang tid sett hvordan Mehtab Afsar har revet ned den tilliten som Islamsk Råd har bygget opp gjennom flere år. Det har vært uttalelser, fremferd, oppførsel mot andre aktører og ikke minst konflikten med kulturministeren – mange ting som i sum har vist at denne personen ikke egner seg som generalsekretær i IRN. Afsar har likevel valgt å bli sittende, til tross for motstand internt og til tross for motstand fra samfunnet.

Mehtab Afsar er generalsekretær i IRN. Han sier følgende om utmeldelsene:

Vi skal ha et møte om det nå, så drøfter vi det derfra.

Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge

GENERALSEKRETÆREN: Mehtab Afsar sier at styret nå skal ha et møte, og kommenterer ikke saken utover det.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix