Feil i bombrosjyre som skulle rette opp feil

Oslo kommune var lei feil informasjon i media og sendte bompenge-brosjyre til hele byen. Nå innrømmer kommunen at deres egen brosjyre inneholder feil.

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver NAF

PINLIG: Nils Sødal i NAF syns det er pinlig at kommunen feilinformerer i brosjyren som skulle rette opp feil og upresis informasjon om bompenge-systemet. Her foran den nye bomstasjonen i Sandakerveien, strategisk plassert foran naboenes balkonger.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er pinlig. Det fremstår som de vil sukre bompengepillen ved å bruke tall feil, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

52 nye bommer

Bompengestriden har rast over store deler av landet denne våren og forsommeren.

I Oslo toppet det seg med de 52 nye bomstasjonene som dukket opp 1. juni.

En måned senere var Oslo kommune lei alle påstandene om hvor dyrt det var blitt å kjøre bil i hovedstaden.

325.000 husstander

Derfor sendte Oslo kommune en informasjonsbrosjyre om det nye bompengesystemet til alle byens 325.000 husstander. Den inneholdt blant annet regneeksempler som viser at mange også har fått det billigere.

Bombrosjyre side 1
Foto: Oslo kommune

Begrunnelsen for brosjyren var at media var preget av feil og upresis informasjon, sa kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz ved byrådslederens kontor til Vårt Oslo.

bombrosjyre 2
Foto: Oslo kommune

Men i beskrivelsen av hvem som betaler for hva bommer kommunen grovt.

Ifølge brosjyren betaler de kollektivreisende mer for utbygging av kollektivtrafikken enn det bilistene gjør:

De som reiser kollektivt bidro med 4,3 milliarder kroner til utbygging av kollektivtrafikk gjennom billettkjøp i 2018. Inntektene fra bomringen var 3,2 milliarder kroner.

Oslo kommunes informasjonsbrosjyre om bompengesystemet

Det er ikke riktig. I realiteten bidrar kollektivpassasjerene med under 200 millioner kroner årlig til kollektivutbygging.

Det aller meste går til daglig drift og vedlikehold av buss, trikk, båt og bane, som er noe annet enn utbygging.

Innrømmer feil i brosjyren

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz legger seg flat.

– For det første vil jeg understreke at 4,3 milliarder kroner av billettinntektene til kollektivtrafikken er riktig.

– Så ser vi i ettertid at vi burde ha skrevet at det gikk til kollektivtrafikken og ikke til en enkelt bestanddel, sier hun.

– Så dette er feilinformasjon?

– Ja, det er en unøyaktighet som vi ser at vi ikke burde hatt med på denne måten, ser Hanne Gjørtz.

– Er det pinlig når begrunnelsen for brosjyren nettopp var å rette opp feil og upresis informasjon?

– Ja, denne feilen burde ikke vært med, sier Hanne Gjørtz.

Hun legger til at Oslo kommune allerede har rettet opp feilen på sine Facebook-sider, men at det neppe er aktuelt å sende ut 325.000 nye brosjyrer.

Oslopakke 3

Det var NRK som gjorde Oslo kommune oppmerksom på feilen etter å ha gått gjennom Ruters årsregnskap og handlingsprogrammet for Oslopakke 3.

Det er gjennom Oslopakke 3 utbyggingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skjer.

Over halvparten av inntektene i Oslopakke 3 kommer fra bilistene i form av bompenger. Den andre store bidragsyteren er staten. Også Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og grunneiere betaler.

Billettinntekter fra dem som reiser kollektivt utgjør 164 millioner kroner årlig.

– Dumt av kommunen

– Det er ganske dumt gjort av kommunen, sier Nils Sødal i NAF.

– Særlig når man tenker på at bompenger er noe veldig mange er opptatt av og er en temmelig betent politisk sak, burde man være presis i kommunikasjonen rundt hvor inntektene kommer fra.

Er det en viktig sak?

– Det er alltid viktig å være presis i informasjonen. Og når gapet mellom det som kommuniseres og det som er realiteten er så stort, blir det direkte feilinformasjon, sier Sødal.