Fattighuset ga pengegave til egne styremedlemmer

Fem fattige familier skulle få 10.000 kroner hver av et minnefond, for å dra på sommerferie. Styret ved Fattighuset ga pengene til tre av sine egne styremedlemmer.

Fattighuset

Fattighuset holder til her på Grønland i Oslo.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

I april i fjor ble Fattighuset i Oslo kontaktet av et minnefond som ønsket å gjøre en forskjell for fattige familier med barn som var brukere av fattighuset.

Fondet ønsket å donere 50.000 kroner fordelt på fem familier. Pengene skulle gjøre det mulig for familiene å reise på sommerferie. Det var VG som først omtalte saken.

Fattighuset ble derfor bedt om å plukke ut de fem.

«Vi skal sette oss ned sammen, vi som er styret å finne ut hvilke familier som skal være så heldig å få ferie fra dere», skriver et av styremedlemmene i en mail NRK har fått tilgang på.

Få dager senere hadde styret bestemt seg for at tre av styrets egne medlemmer burde få pengene.

– Ikke uvanlig at styret mottar penger

Minnefondet mottok deretter en ny mail som beskrev de fem familiene som var plukket ut. Men det kommer ikke frem av mailen at tre av kandidatene sitter i styret.

– Vi har tildelt fattige familier penger, dermed har vi gjort det vi skulle gjøre. Det ble en litt skjevhet fordi mange av de fattige familiene vi plukket ut også var styremedlemmer. Det kan man i ettertid se at var litt uheldig, sier medieansvarlig og styremedlem i Fattighuset, Sverre Rusten.

Rusten understreker at han selv ikke mottok penger til ferietur. Men han sier det ikke er uvanlig at medlemmer av styret mottar støtte og penger.

Han husker ikke om styremedlemmene foreslo seg selv, eller om andre medlemmer foreslo de som kandidater.

– Styret fordeler slike ting til medlemmer eller fattige. En gang iblant skjer det til medlemmer av styret.

Sverre Rusten ved Fattighuset

Sverre Rusten er styremedlem ved Fattighuset. Han erkjenner at styret burde ha fordelt pengene fra minnefondet bedre.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Mottar også annen støtte

Fattighuset mottok i 2015 over 1,7 millioner kroner i pengegaver fra private. I tillegg mottok de offentlige tilskudd på litt over 500.000 kroner.

Pengene som Fattighuset får inn, blir blant annet brukt til økonomisk støtte for medlemmer som trenger akutt hjelp til regninger. Fattighuset har rundt 600 medlemmer.

Av møtereferater som NRK har sett, kommer det frem at medlemmer av styret ikke sjeldent mottar slik støtte.

– Det hender etter søknad, men da må vedkommende gå ut. Vi får masse søknader om økonomisk støtte, og unntaksvis er det også et styremedlem som søker.

– Hvor ofte vil du si at det skjer?

– Nå må jeg tenke meg om. Det skjer, det skjer vel ikke i ett sett, men det skjer. Det er ting som vi fordeler som også styremedlemmer har interesse av, sier Rusten.

NRK har vært i kontakt med minnefondet som ikke ønsker å kommentere saken. Det kommer frem i e-postutvekslingen at pengene til ferieturen ble overført i juni 2016.