NRK Meny
Normal

Farvel til sortering av matavfall

Follo Ren planlegger et helt nytt sorteringsanlegg for husholdningsavfall, som vil gjøre det unødvendig å sortere ut matrester i hjemmene.

Søppel
Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Sorteringsmaskiner vil skille ut det næringsrike matavfallet og omdanne det til økologisk fullgjødsel.

Anlegget skal plasseres ved Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås og vil være det første av sitt slag i Norge.

Det er planlagt å stå ferdig i 2010, hvis prosjektet blir vedtatt raskt i kommunene.

Maskiner tar over jobben

Kildesortering
Foto: Agder Renovasjon

Jobben med å sortere ut matrestene vil nemlig bli tatt over av maskiner, i et anlegg som er landets første i sitt slag, hvis Follo Ren og daglig leder Monica Iveland Railo får gjennomført sine planer.

- Vi ønsker å sortere matavfallet ut av restavfallet på et eget sorteringsanlegg. Grunnene til at vi ønsker å sortere det ut der istedenfor i husholdningene er mange. Hovedgrunnen er at vi faktisk får ut mye mer matavfall ved å sortere det i etterkant, sier Iverland Railo.

Matavfallet er i en særstilling. Det inneholder mange verdifulle næringsstoffer som kan føres tilbake til jordsmonnet. Dessuten egner ikke matrester seg veldig godt til forbrenning og fjernvarme.

- Du vil nesten ikke tro det

Søppelbil
Foto: NRK

- Matavfallet vårt er rimelig rått og har stor fuktighet. Og det er bare å se på hvor godt en agurk egentlig brenner, Hele poenget vårt er å bringe næringsstoffene i husholdningsavfall tilbake til jord, sier koordinator for prosjektet, Håvard Hynne ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

I Ludvika i Sverige eksisterer et slikt anlegg og Follo Ren, med daglig leder Monica Iveland Railo i spissen, har vært der på befaring.

- Du vil nesten ikke tro det før du ser det hvor godt det faktisk fungerer, sier Iveland Railo.

Avfallet kommer inn med renovasjonsbiler, blir dumpet ned i en samlegrop og sendt på transportbånd gjennom en poseriver.

Deretter går det gjennom en homogeniseringstrommel. Der er avfallet i en åtte timers tid. Der blir det virvlet rundt og det oppstår varme og mer fukt trekkes ut av matavfallet. Deretter havner dette videre inn på sorteringsbånd hvor metall, glass, plast og øvrig restavfall blir fjernet. Til slutt har du et produkt som er rent matavfall.

- Må sikre oss

Universitetet på Ås
Foto: NRK

Koordinator Håvard Hynne fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, er dypt involvert i planene, både som rådgiver i prosjekteringsperioden og som faglig garantist overfor bøndene som krever giftfri og bakteriefri gjødsel til sine jorder.

- Skal vi kunne utnytte dette i landbruksproduksjon må vi sikre oss at det ikke er forurensning, tungmetaller og farlige kjemikalier i produktet, sier Hynne.

Det er også på universitetets område at det 40 dekar store sorteringsanlegget er planlagt å ligge.

Fjernvarme til Ås sentrum

I prosessen på vei mot fullverdig gjødsel dannes også metangass. Gassen skal brukes som brensel i et nytt biogassanlegg som skal forsyne hele universitetet og deler av Ås sentrum med fjernvarme.

- Vi tror nok at Follo ren på sikt vil finne andre mer høyverdige anvendelsesområder for den gassen enn at vi skal brenne den direkte. For eksempel kan det brukes til drivstoff til søppelbiler, eller det kan produseres strøm og det finnes sikkert også andre anvendelsesområder, sier Hynne.

Hvor lang tid er det til dette kan stå ferdig?

- Det er avhengig av mange. Prosjektet skal blant annet gjennom to kommunestyrebehandlinger. Så får vi se om vi får alle med på dette. Får vi det trenger man ikke så veldig mange år for å få dette i gang, sier Iveland Railo.

Papir, metall og glass som før

Kildesortering
Foto: Ness, Rune Petter / Scanpix

Men mye av søppelsorteringen er ment å fungere som i dag.

- Det er vel stor sannsynlighet for at vi vil sortere papiret i beholder hjemme slik mange kommuner har innført fordi det gir veldig gode resultater. Når det gjelder plasten ser vi fremdeles på om vi får ren nok fraksjon i sorteringsanlegget slik at man slipper å ha en stor sekk med plast hjemme som mange kommuner har innført, sier Iverland Railo.

- Og metall og glass må vi ta ut som før?

- Metall glass og papir er det nok hensiktsmessig å ta ut som før. Vi ser nå på ulike løsninger for hva som er best, sier Iverland Railo.

Søppel
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK