Fartsgrense: 60 km/t

I dag innfører Statens vegvesen miljøfartsgrense både på Ring 3 og riksveg 4 i Oslo.

Ring 3 ved Økern
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Miljøfartsgrensen innebærer at hastigheten reduseres til 60 km/t for å bidra til en vesentlig reduksjon av miljøfarlig svevestøv.

Miljøfartsgrensen gjelder fram til 15. april 2007.

På riksveg 4 fra Sinsenkrysset til Grorud har det vært miljøfartsgrense i vinterhalvåret siden 2004.

Nå innfører Statens vegvesen miljøfartsgrense også på Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen ved Lysaker.

- Erfaringene fra miljøfartsgrensen på rv. 4 var svært positive. Konsentrasjonen av det miljøfarlige svevestøvet ble redusert med nesten 40 prosent. Vi er derfor optimistiske med hensyn til effekten også på Ring 3, forteller prosjektleder Gry Larsen i Statens vegvesen.

Og Statens vegvesen vurderer å innføre miljøfartsgrense også flere steder fra neste vinter.

Flere hundre dør av forurensingen

I fjor ble EUs grenseverdier for svevestøv gjennomsnittlig overskredet ukentlig i Oslo i vinterhalvåret. Det er påvist at miljøfartsgrense er et tiltak som gir svært god effekt.

- Piggfrie dekk, vasking og ekstra salting av vegnettet har ikke vist seg å være nok for å overholde EUs miljøkrav. Det betyr at vi er nødt til å iverksette ytterligere tiltak. Lavere fart vil bety redusert oppvirvling av svevestøv, sier prosjektleder Gry Larsen.

Årlig er det beregnet at ca. 300-600 mennesker dør for tidlig som følge av miljøforurensningen i Oslo.