Farligst på sykehusene på kvelden

Risikoen for å bli skadd på norske sykehus er størst mellom klokken 21 og 23 på kvelden, skriver Dagbladet. I fjor ble det rapportert inn 9.540 uønskede pasienthendelser ved norske sykehus og psykiatriske institusjoner, viser en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det skjer flere hendelser rundt vaktskifte.