Fare for strømstans i Nittedal

Det er flere kabler med høyspent i bakken i området for jordraset i Nittedal. Strømmen må derfor stenges så politiet kan gjøre gode vurderinger av raset og eventuell fare for ytterligere ras. Det kan føre til strømstans for store deler av kommunen.

Jordras i Nittedal
Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK