Fare for streik blant legene

Riksmekler Nils Dalseide prøver å finne en løsning for å unngå streik på Oslo Universitetssykehus fra onsdag morgen. Les mer.