NRK Meny

Får støtte til å hindre ekstremisme

62 kommuner og bydeler har fått innvilget støtte til prosjekter som skal forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Støtten er en del av regjeringens tiltakspakke mot terror. 10 millioner kroner skal fordeles på 17 ulike prosjekter. Blant mottakerne som får mest er bydelene Alna og Grünerløkka .