NRK Meny
Normal

Får millioner for Bjørvika-kø

Unibuss får millionerstatning for køståing i Bjørvika de siste årene.

Bjørvika kø torsdag morgen

Køer som dette har blitt et vanlig syn på hovedferdselsårene inn mot Bjørvika. Det har ikke bare skapt problemer for bilister, men også for kollektivtrafikken.

Foto: Magnus Bernhardsen / tipser

Romeriksbussen har vært opptil 50 minutter forsinket mellom Helsfyr og Bussterminalen i Oslo på grunn av køene.

Ruter blar opp

Pressetalsperson Ruter Sofie Bruun

Det gjelder kostnader som Unibuss har hatt i forbindelse med langvarige og omfattende forsinkelser i Bjørvika, sier Sofie Bruun i Ruter.

Foto: Ruter

Det er kollektivselskapet Ruter som nå blar opp nesten ni millioner kroner for ekstrakostnader Unibuss har hatt på grunn av trafikkproblemene i Bjørvika.

– Dette er et resultat av en lang diskusjon vi har hatt med Unibuss, og det gjelder kostnader som selskapet har hatt i forbindelse med langvarige og omfattende forsinkelser i Bjørvika. Vi deler nå på de kostnadene som har oppstått som følge av forsinkelsene, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Sofie Bruun.

Ifølge Bruun var det i en periode fra september 2010 til mars 2013, så store forsinkelser, at lønnskostnadene til sjåførene i Unibuss gikk over styr på grunn av overtid.

Men det er da ikke Ruter som har skapt disse trafikkproblemene i Bjørvika?

– Nei. Dette er utenfor både Ruter og Unibuss sin kontroll. Så det er et betimelig spørsmål om det er de kollektivreisende som skal måtte betale for disse forsinkelsene, i stedet for de andre som kanskje har vært med på å forårsake dem, sier Bruun til NRK.

– Veibygging påvirker fremkommelighet

Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen

Når vi bygger vei, så får det konsekvenser for fremkommeligheten. Vi prøver å gjøre konsekvensene så små som mulig, sier pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.

Foto: Henriette Erken Busterud

Det er mange ting som kan forklare årsaken til problemene på strekningen.

En forklaringsmodell er at flere store veibyggingsprosjekt har skapt problemer.

LES OGSÅ:

– Når det gjelder veibygging, så er det kjente prosjekter som varsles til berørte parter, som for eksempel kollektivselskapene. Vi prøver å kommunisere dette så godt som mulig, slik at man kan forberede seg, sier pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.

Han påpeker at konsekvensene av nye veiprosjekt fører til større konsekvenser i osloområdet, enn når tilsvarende veireguleringer gjennmføres på mindre steder.

– Når vi bygger vei, så får det konsekvenser for fremkommeligheten. Vi prøver å gjøre konsekvensene så små som mulig, men det er ikke å se bort fra at det tidvis får konsekvenser for alle som bruker veien. Vi gjør hva vi kan for å gjøre problemperioder knyttet til trafikkavviklingen så korte som mulig, men det er selvsagt ikke alltid alt flyter som det skal, sier Vinje i Vegdirektoratet til NRK.

Fornøyd med oppgjøret

Cato Asperud

Unibuss er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene med Ruter, sier kommunikasjonssjefen i Sporveien, Cato Asperud.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Uansett hvem som skulle være hovedansvarlig for de mange og store forsinkelsene i Bjørvika, er Unibuss godt fornøyd med resultatet av forhandlingene med Ruter. Det sier kommunikasjonssjefen i Sporveien, Cato Asperud, på vegne av Unibuss.

– Jeg opplever dette som en erkjennelse fra begge parter om at forutsetningene ble annerledes enn det som lå til grunn. Det ble sett på dette, og nå har vi kommet til et godt forlik hvor jeg opplever at begge partene er godt tilfreds, sier Cato Asperud.

Erstatningsbeløpet er på nærmere ni millioner kroner.

FØLG TRAFIKKEN NÅ: Løpende trafikkoppdatering i Oslo