NRK Meny
Normal

Sykehusansatte får etterbetalt en halv million

27 bioingeniører ved Ullevål sykehus i Oslo ble i tillegg til sin egen turnus satt til å dele på 12 stillinger på overtid.

Julie Dybvik

Bioingeniører ved Ullevål sykehus får etterbetalt en halv million i overtid. Ifølge tillitsvalgt i NITO Julie Dybvik, var forholdene ved sykehuset uholdbare.

Foto: Andrea R. Kluge / NRK

Bioingeniører ved Ullevål sykehus i Oslo får nå etterbetalt en halv million kroner i overtid. I fjor manglet det hele 12 stillinger ved sykehusets avdeling.

Men ifølge NITO, Norges- Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, er avdelingen for medisinsk biokjemi fortsatt underbemannet i forhold til de kravene sykehuset stiller.

– I laboratoriet her på Ullevål sykehus gjør bioingeniører livsviktige analyser, sier tillitsvalgt i NITO, Julie Dybvik, ved Oslo Universitets sykehus.

Da NRK besøker henne på jobb leser hun rolig av resultatene på en prøve. Men slike dager har det ikke alltid vært. Arbeidssituasjonen var en ganske annen i fjor.

Avdelingen manglet en tredel av sine ansatte. 27 bioingeniører ble i tillegg til sin egen turnus satt til å dele på 12 stillinger.

– Det var utfordrende. Høy arbeidsbelastning og mye overtid var frustrerende for mange ansatte, sier Dybvik til NRK.

 Julie Dybvik

Tillitsvalgte Julie Dybvik gjør bioingeniører livsviktige analyser på Ullevål sykehus.

Foto: Andrea R. Kluge / NRK

Skyldes oppgraderinger

Ifølge Oslo universitetssykehus (OUS) skyldes den pålagte overtiden en oppgradering på sykehuset. Avdelingen fikk nytt utstyr som de ansatte måtte lære seg, og dermed ble det ikke tid til å lære opp nye.

– Dette er en prosess som tar flere måneder på avdeling for medisinsk-biokjemi, sier Unni Unni Færevaag, fungerenede avdelingsleder.

– Vi måtte bruke de som var kompetente. Det å lage en turnus innenfor arbeidsmiljøloven ville ikke løst det underliggende problemet, fordi det var for få ansatte til å dekke vaktene. Det beklager vi, sier Unni Færevaag.

Allerede i slutten av 2011 meldte tillitsvalgte fra om at arbeidsforholdene var uholdbare, og at de på sikt ville være helseskadelige. Men ifølge Dybvik skjedde det ingenting.

– Det var en uholdbar situasjon for de ansatte. Derfor fremmet vi et krav om etterbetaling på grunnlag av arbeidsmiljøloven.

Avdelingslederen hevder på sin side at de jobbet med situasjonen.

– Rekrutteringen tok dessverre mer tid enn vi hadde regnet med.

Stiller for høye krav

Til slutt godkjente OUS kravet, fylte stillingene og utbetalte en halv million kroner i overtid til de ansatte.

Men Dybvik mener at ledelsen av sykehuset har en urealistisk oppfattning av hvor effektive de ansatte skal være.

– Bemanningen på avdelingen samsvarer fortsatt ikke med de kravene som stilles til behandling av pasienter.

Det er ikke avdelingslederen enig i.

– Jeg kan se at avdelingen har en utfordring knyttet til grunnbemanningen, og at vi må prioritere aktivitetene våre nøye. Jeg mener likevel at våre tjenester til pasientene er gode nok, avslutter Unni Færevaag.