NRK Meny
Normal

Får begrenset autorisasjon etter babydødsfall

To leger har fått begrenset sin autorisasjon etter at et spedbarn døde og et annet ble alvorlig skadd etter å ha blitt omskåret ved et legekontor i Oslo.

Statens Helsetilsyn

Statens helsetilsyn har bestemt at to leger har fått begrenset sin autorisasjon, etter at et spedbarn døde og et annet ble alvorlig skadd etter å ha blitt omskåret ved et legekontor i Oslo.

Foto: Scanpix

For den ene legen har Statens helsetilsyn gjort vedtak om begrensning av autorisasjonen slik at legen ikke kan utøve selvstendig virksomhet som lege.

Legen får kun utføre sin legevirksomhet som underordnet lege under kontinuerlig supervisjon og veiledning av godkjent legespesialist i offentlig stilling.

– Denne legen må dermed inngå en avtale med en offentlig arbeidsgiver om faglig veiledning i stillingen.

–Legen må skoleres på nytt og oppnå et ferdighetsnivå som vi forvneter av norske allmennmedisinere, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til NRK.

Videre kan legen ikke utføre eller bistå ved enkelte kirurgiske inngrep på barn i allmennpraksis.

Ble syk etter omskjæring

Den andre legen har fått begrenset autorisasjonen slik at vedkommende ikke kan utføre eller bistå ved enkelte kirurgiske inngrep på barn i allmennpraksis.

Dette er en streng reaksjon fra vår side, sier Andersen.

– Men vi ser dette som svært alvorlige saker. Vi forventer at de som gjennomfører slike inngrep, altså omskjæring, har nødvendige kvalifikasjoner og utstyr. Og ikke minst kunnskapen til å håndtere eventuelle komplikasjoner. Dette hadde ingen av de to legene.

Bent Høie, Høyre

Helseminister Bent Høie (H) vil legge frem en lovproposisjon til Stortinget som gjør at dette tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Legene har nå tre uker på seg til å klage på vedtakene.

Vil ha forsvarlig tilbud

Det første barnet var fire måneder gammelt da det ble akutt sykt etter omskjæring ved legekontoret. Det andre barnet var tolv dager gammelt da det ble omskåret av de samme legene.

Dette barnet døde av komplikasjoner kort tid etter inngrepet.

Helseminister Bent Høie (H) sier dette viser at det er et behov for å få en tydelig regulering av spørsmålet rundt omskjæring som sikrer gutter mot å bli omskåret av personer som ikke har autorisasjon eller har kompetanse til å utføre dette.

– Derfor vil jeg i løpet av noen ukers tid fremlegge en lovproposisjon til Stortinget som gjør at vi etablerer dette tilbudet i spesialisthelsetjenesten, og dermed sikrer at guttene som omskjæres av religiøse eller kulturelle grunner får tilbudet på en forsvarlig måte.