Fant rottegift i tre av fire rovdyr

Alle rødrevene forskerne undersøkte hadde rottegift i seg. Giften finnes i dyr både i bygd og by. Nye regler gjør at det kan bli bedre.

Rødrev

SØT, MEN FULL AV GIFT: Forskere har funnet rottegift i mange rovdyr.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forskerne undersøkte 254 rovdyr fra 1997 til 2017. Dyrene kom fra hele landet og var skutt under jakt eller skadefelling eller var drept i trafikken.

Tre av fire rovdyr som ble undersøkt hadde rottegift eller musegift i seg. For rødrev i Oslo fant de gift i alle.

– Nivåene vi har målt er sannsynligvis under helseskadelig nivå, men enkelte av rødrevene kunne være i faresonen, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet. Han har ledet arbeidet med rapporten, som kommer i dag.

Forskerne tror giften sprer seg fordi dyrene spiser hverandre.

– Det viser at muse- og rottegiften har spredd seg oppover i næringskjeden, helt til toppen, sier Madslien.

Død mus i åtestasjon

Denne gikk i fella, men noen mus passer seg og blir kanskje spist av en rev.

Foto: Nina Marie Askim / NRK

Fant gift i byer og på fjellet

Forskerne er usikre på om rovdyrene som har fått i seg rottegift, dør av det.

– Det er vanskelig å si. Dette er en undersøkelse som baserer seg på allerede døde dyr, sier Madslien.

Han understreker at nivåene av gift generelt er lave.

Men giften kan kanskje påvirke kroppsvekt og reproduksjonsevne. Det er sett hos blant annet fugl. Dette skal de forske mer på.

Knut Madslien

Knut Madslien jobber på Veterinærinstituttet.

Foto: Eivind Røhne

– Vi vet lite om det i dag. Det er neste steg i kunnskapsinnhentingen å finne ut mer om hvilke konsekvenser det har.

Er du bekymret?

– Ikke med hensyn til nivåene, men det er bekymringsverdig at vi finner giftstoffene i alt fra rødrev i bynære strøk til fjellrev langt fra folk.

Rødreven bor i tettbygde strøk der det er lagt ut rottegift som mus og rotter får i seg. Når reven spiser en slik mus eller rotte får den i seg gift. Dette er observert også i andre land.

– En annen kilde kan være landbruk, sier Madslien.

Rottegift på Tøyen

Åtestasjon på Tøyen T-banestasjon i Oslo. Bare godkjente firmaer får sette ut boksene.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Nye regler

Du og jeg har ikke lov til å legge ut muse- eller rottegift utendørs. For rottebekjempelse må du bruke et godkjent skadedyrfirma og giften må være godkjent.

Erlend Spikkerud i Miljødirektoratet

Erlend Spikkerud i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

– Det er et regelverk som godkjenner produktene, hvordan de skal brukes og hva som skal stå på etiketten, sier sjefingeniør Erlend Spikkerud i Miljødirektoratet.

Det er strengere regler nå enn for en del år tilbake. Spikkerud er spent på om utviklingen går rett vei.

– Analysene er gjort over lang tid og de siste årene er regelverket blitt strammet inn ganske mye. Det stoffet som er funnet oftest hos ulv og gaupe har ikke vært tillatt siden 2012, sier Spikkerud.

Tror du at slike funn vil gå ned på sikt?

– Ja, vi håper at restriksjonene vi har innført vil hjelpe. Dette er jo stoffer som vi ikke ønsker å finne igjen i naturen, slik vi gjør her. Stoffene skal revurderes om noen få år, og da må man se nærmere på resultater fra undersøkelser som dette, sier Spikkerud.