NRK Meny
Normal

Fange prøvde å ta livet sitt i Oslo fengsel

Mannen i 40-årene prøvde å ta sitt eget liv etter at han ble vurdert for overføring til Nederland.

Leder i fengselfunksjonæres fagforening - Farukh Qureshi

BEKYMRET: En innsatt i Oslo fengsel prøvde å ta livet sitt da han fikk beskjed om at han skulle vurderes for overføring til Norgerhaven fengsel i Nederland. Nå er leder i Oslo Fengselsfunksjonærers Forening (OFF), Farukh Qureshi bekymret for at dette kommer til å skje igjen.

Foto: Sahand Ammari / NRK

I slutten av juli fikk den innsatte et brev om at han skulle vurderes for overføring til Norgerhaven fengsel i Nederland for videre soning. Ifølge Oslo fengselsfunksjonærers forening (OFF) gav den innsatte uttrykk for at han ikke ville reise og ble fortvilet.

Deretter gikk han inn på cellen sin, og prøvde å ta livet sitt, sier leder i OFF Farukh Qureshi.

Frykter flere alvorlige hendelser

Fengselsbetjentene klarte å avverge selvmordsforsøket. Men OFF frykter flere alvorlige hendelser hvis innsatte overføres mot sin vilje. Qureshi har vært i kontakt med flere innsatte som ikke vil sone i Nederland.

– Det er usikkerheten knyttet til hvordan Nederlandsprosjektet blir, hvordan fengselet er, og hvem de kommer til å sitte i fengsel med som gjør at innsatte er skeptiske og bekymret, sier Qureshi.

Leder i FFP - Hanne Hamsund

Leder i gruppen For fangers pårørende (FFP), Hanne Hamsund sier at hun har fått mange henvendelser fra pårørende som er bekymret for at deres familiemedlemmer skal bli overført til Norgerhaven fengsel.

Foto: Dang Trinh / NRK

Leder i gruppen For fangers pårørende (FFP) Hanne Hamsund sier at hendelsen i Oslo fengsel er svært tragisk og mener det viser hvor dramatisk det kan oppleves å skulle bli sendt ut av landet for soning. Hun forteller at flere bekymrede pårørende har tatt kontakt med FFP etter at utvelgelsen har begynt i fengslene.

Etter det vi har hørt så er det kun en liten andel av de 242 plassene med innsatte som selv ønsker å sone i Nederland. Det vil si at det er stor andel vil bli sendt med tvang, sier Hamsund.

Blir ikke revurdert

KDI Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan sier at det er normalt å tvangsoverføre fanger i Norge.

Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Selvmordsforsøket i Oslo fengsel har gjort OFF kritiske til at soningskøene skal reduseres ved å sende innsatte utenlands.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil ikke kommentere hendelsen i Oslo fengsel og vil ikke revurdere prosjektet.

– Det er på ingen måte grunnlag for å se på ordningen på nytt. Vi er helt i startfasen og dette er sårt tiltrengte plasser som vi trenger for å gjøre en god jobb i norsk kriminalomsorg, sier direktør Marianne Vollan.

Retningslinjer

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp) vil heller ikke kommentere selvmordsforsøket, men sier at kriminalomsorgen har retningslinjer.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen sier at det er lagt til grunn retningslinjer som kriminalomsorgen skal følge.

Foto: NRK

– Generelt sett er det slik at de som er alvorlig syke og trenger ekstra oppfølging ikke skal sendes til Nederland. I tillegg er det en del andre kriterier som legges til grunn, sier Brein-Karlsen.

Etter det NRK kjenner til har omtrent 60 innsatte sagt seg villige til å reise. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) utelukker ikke at innsatte må sendes mot sin vilje for å få fylt opp plassene.

– Vi har hjemmel til å kunne overføre innsatte mot deres samtykke. Det gjør vi også i Norge. Vår erfaring er at selv om innsatte ikke selv ønsker en overføring, så retter det seg som oftest når overføringen har skjedd, sier Vollan.