Gikk i fakkeltog for å redde lokalsykehusene i Oslo

Flere hundre møtte opp for å demonstrere mot planene for lokalsykehusene i Oslo.

Flere hundre møtte opp for å demonstrere mot Helse Sør-Øst sine planer for lokalsykehusene i Oslo.

Planene for sykehusene i Oslo er å bygge nye sykehus på Aker og Gaustad, samtidig som Ullevål sykehus skal legges ned. Det var konklusjonen til Helse Sør-Øst etter sju år med utredninger.

Vedtaket ble gjort 31. januar, mot alle ansattrepresentantenes stemmer.

LO, Fagforbundet, Legeforeningen og en rekke andre fagforeninger på Oslo Universitetssykehus er imot planene. De krever at:

  • Fortsatt bruk av Ullevål sykehus skal utredes
  • Utbyggingen av Gaustad skal stoppes
  • Aker skal bygges ut som lokalsykehus for hele Groruddalen

– Vi er bekymret for fagmiljøet, for kostnadene for dette og håper på en bedre løsning for Oslos befolkning, sier leder i Oslo Legeforening, Kristin Hovland.

– Vi mener det er meningsløst å selge Ullevål-tomta. Arealet til tomta er stort nok til å bygge ut og få et stort nok sykehus på. Vi må skape plass nok til alle lokalsykehuspasientene. Hele Oslos befolkning skal få et likt tilbud, sa tillitsvalgt i Fagforbundet i Oslo, Bjørn Knudsen, som var den første appellanten utenfor Stortinget.

De oppmøtte ropte slagord som «La Aker leve» og «Redd Ullevål».

Vil ha representanter fra motsatt fløy på banen

Rødt, Senterpartiet og SV støtter demonstrantenes krav. De har sammen fremmet et forslag på Stortinget om å utrede Ullevål-alternativet og prioritere byggingen av nye Aker sykehus.

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) strakte ut en hånd til FrPs stortingsgruppe under fakkeltoget i kveld. Han vil at FrPs helsepolitikere skal komme på banen.

– Det er en politiker som jeg sjelden har ting til felles med, men som jeg i disse dager savner. Jeg vil ha ved min side og ved deres side for helsetilbudet til Oslos befolkning, FrPs helsepolitiker, Sylvi Listhaug. Hun må få med seg FrPs stortingsgruppe på å få utredet Ullevål. Hun må støtte oss og hindre nedleggelsen av Ullevål sykehus.

I helgen bestemte Venstre at de også ønsker en fullverdig utredning av Ullevål-alternativet. Oslo Frp gikk enda et skritt lenger og krever i tillegg en skrinlegging av «gigantplanene» på Gaustad.

5. mars holdes en åpen høring på Stortinget om sykehusplanene i Oslo. Da skal politikerne få stille spørsmål til ledelsen i Helse Sør-Øst og ved Oslo Universitetssykehus, og andre parter i saken skal få legge fram sine synspunkter.

Stortinget skal stemme over forslaget fra Rødt, Senterpartiet og SV den 29. april.