Færre klager om pasientskader

Norsk Pasientskadeerstatning har mottatt færre klager første halvår i år, enn på samme tidspunkt i fjor. Første halvdel i 2016 har etaten fått 2 922 saker, og utbetalt 504 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Det er en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.