Færre bor på sykehjem i Oslo

Det har blitt 152 færre sykehjemsbeboere i Oslo de to siste årene. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er uenig om grunnen til det.

Eldreomsorg
Foto: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30152, Lars Pehrsson / Scanpix

Det har ikke blitt færre pleietrengende eldre, men andelen avslag på søknader er skyhøy i enkelte bydeler.

Røde bydeler nedprioriterer

Sylvi Listhaug

Byråd Sylvi Listhaug (Frp)

Foto: NRK

Byråd Sylvi Listhaug fra FrP sier at det er opp til bydelene å prioritere mellom kjøp av sykehjemsplasser til sine pleietrengende og andre oppgaver.

Tallene viser, i følge henne, at bydeler hvor Arbeiderpartiet har flertall, ikke kjøper nok plasser.

– De bydelene som er styrt av Ap og SV bruker færre sykehjemsplasser enn de bydelene som er styrt av borgelige partier.

Sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere

2007

2009

I alt

4707

4555

-152

01 Gamle Oslo

187

173

-14

02 Grünerløkka

291

264

-27

03 Sagene

309

250

-59

04 St.Hanshaugen

233

198

-35

05 Frogner

473

485

12

06 Ullern

292

288

-4

07 Vestre Aker

340

382

42

08 Nordre Aker

426

398

-28

09 Bjerke

234

199

-35

10 Grorud

255

264

9

11 Stovner

165

165

0

12 Alna

400

363

-37

13 Østensjø

509

525

16

14 Nordstrand

501

496

-5

15 Søndre Nordstrand

92

105

13

Kilde: Bydelsstatistikken

Antall beboere på sykehjem i Oslo 2007 og 2009. (Bydeler med borgelig flertall i uthevet skrift.)

– Du er øverste sjef for bydelene i Oslo, hvordan kan dette ikke være ditt ansvar?

– I Oslo har vi en ordning hvor at bydelene får penger fra bystyret, som de skal bruke på ulike formål, blant annet sykehjemsplasser. Jeg er lei av at Arbeiderpartiet og regjeringen henger ut Oslo og Fremskrittspartiet, når det er de sjøl som sitter med midlene og makta til å få flere på sykehjem i Oslo.

Listhaug har ansvaret, mener Ap

Trond Jensrud
Foto: Stig Kalsæg Sulland / NRK

– Det er helt horribelt at Sylvi Listhaug, etter å ha vært byråd i mange år, skylder på Arbeiderpartiet for at hun sjøl har sørger for at det er for lite penger ti leldreomsorg og for lite penger til sykehjemsplasser, sier Aps finanspoltiske talsmann Trond Jensrud.

– Hun må faktisk ta ansvar.

Avslagsandel i de ulike bydelene.

Rekkefølge på bydelene i avslagsandel

Alna

25.50%

Gamle Oslo

23.90%

Grünerløkka

23.80%

Nordstrand

20.70%

Bjerke

16.90%

Sagene

13.80%

Grorud

13.20%

Vestre Aker

11.80%

Ullern

10.40%

Søndre Nordstrand

10.30%

Stovner

7.40%

Nordre Aker

7.10%

St. Hanshaugen

6.20%

Frogner

6.20%

Østensjø

2.50%

Avslagsandel i de ulike bydelene. (Bydeler med borgelig flertall i uthevet skrift.)

(Bydeler med borgelig flertall i uthevet skrift.)