Færre blir ranet i Oslo

Oslo-politiet mottok 35 prosent færre anmeldelser for ran enn på samme tid i fjor.

Politihuset på Grønland

Det er Grønland politistasjon som har ansvar for ranskriminalitet.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Vi har valgt å satse på å bekjempe den kriminaliteten som rammer mange mennesker, sier visepolitimester i Oslo, Roger Andresen.

Andresen

Visepolitimester i Oslo Roger Andresen er godt fornøyd med kriminalitetstallene han kunne legge frem i dag.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Ifølge halvårsstatistikken til Oslo-politiet er det en nedgang både i ran, grove ran og ran av butikker og kiosker. I løpet av årets seks første måneder ble det levert inn 115 færre anmeldelser for personran. Det er en nedgang på 37 prosent.

– Det er gjerne noen få personer som utfører veldig mange ran. Når vi får tatt disse personene, så blir det rolig en lang stund.

Spesialiserte stasjoner

Andresen mener nedgangen har mye å gjøre med at hver politistasjon har fått ansvar for hvert sitt kriminalitetsområde.

– Etter at det var en stor økning i ransanmeldelser for halvannet år siden, bestemte vi oss for satse mer på dette området. Ved å samle all kunnskapen ved ransgruppen på Grønland blir arbeidet mer målrettet, effektivt og kunnskapsstyrt, sier Andresen.

Visepolitimesteren mener ikke det er særlig med mørketall, og tror de fleste som blir ranet velger å anmelde.

Økning i familievoldsanmeldelser

Statistikken viser også at det har kommet inn flere anmeldelser for mishandling i familieforhold.

I 2014 mottok Oslo-politiet 250 anmeldelser, mot 333 i første halvår i år. Det bekymrer likevel ikke visepolitimesteren, fordi Oslo-politiet de siste årene har fokusert på å avdekke mørketall.

– Vi jobber aktivt med dette, og vi ønsker å avdekke den kriminaliteten som faktisk er på dette området, sier politimesteren.