Få tuneller på nye E6

Statens vegvesen anbefaler et minimum av tuneller når E6 ved Mjøsa skal bygges ut til fire felt, det viser planene som ble lagt frem i dag.

E6 Langset-Ørbekk uten tunell

Slik vil Statens vegvesen legge E6 fra Langset til Ørbekk.

Foto: Illustrasjon: Interconsult/ViaNova

Av hensyn til miljø og befolkning har Eidsvoll kommune krevd en 4 km lang miljøtunell forbi Ørbekk og Korslund - men dette blir for dyrt mener vegvesenet.

De går inn for en løsning der veien går i friluft, noe som er 500 millioner kroner billigere.

I dag har Statens vegvesen og Jernbaneverket lagt fram planene for hvordan nye E6 og Dovrebanen skal gå fra Minnesund og nordover langs Mjøsa.

Folk i Eidsvoll har krevd at ny firefelts-mororvei og tospors jernbane skal legges i miljøtuneller for å skåne strandsonen langs Norges største innsjø.

Men tuneller blir for dyrt, i forhold til hvor mange som får glede av dem, mener veisjef Stein Fyksen.

Vil skjerme friområder

Eidsvollingene har kjempet for å få lagt mest mulig av den planlagte firefelts-motorveien og dovrebanen i tunell langs Mjøsa. Men i dag kom fasit fra utbyggerne - tuneller blir for dyrt til at det kan forsvares samfunnsøkonomisk.

Viktigst for Eidsvoll har vært å skjerme populære friluftsområder og bomoråder ved Mjøsa fra støy og eksos.

Kommunen frykter også at de brede vei- og togtrasene blir liggende som en barriære mellom innbyggerne og Mjøsa.

E6 Langset-Ørbekk med tunell

Slik kunne strekningen blitt med tunell.

Foto: Illustrasjon: Interconsult/ViaNova

500 millioner kroner dyrere

Kommunen har krevd å få en miljøtunell på nærmere fire kilometer gjennom Ørbekk og Korslund.

Men å bygge tunell på denne strekningen vil fordyre prosjektet med fem hundre millioner kroner, noe som er uaktuelt fortalte Statens vegvesen i dag.

Heller ikke ved Morskogen ønsker Statens vegvesen en flere kilometer lang tunnell for trafikken - Statens vegvesen anbefaler derimot en kulvert på tretti meter i dette området. Her er riktignok jernabanen planlagt i tunnell.

Skuffet miljøbevegelse

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, er skuffet over planene.

- Vi er skuffet, og mener man ikke tar hensyn til strandsonen langs Mjøsa. Vi kunne fått en forbedring av E6 uten firefelts motorvei men med midtdeler, i tillegg til en annen løsning for jernbanen.

Haltbrekken påpeker at det blir billigere med deres løsning, men at dersom man velger firefelts motorvei, må man også ha miljøtuneller.

Han vil nå ta saken opp med kommunene som er berørt, og regner med at saken til slutt vil havne på regjeringens bord.

Badeplass Ørbekk

Eidsvoll vil verne badestedene i området.

Foto: Dag Aasdalen / NRK