Få muslimer anmelder voldtekt

Muslimske kvinner i Oslo anmelder ikke voldtekter i like stor grad som resten av befolkningen. Kulturelle normer og liten tillit til politiet og støtteorganisasjoner pekes ut som noen av årsakene.

Innvandrerkvinner i Oslo

ANMELDER IKKE: Ifølge oslopolitiet anmelder kun et fåtall muslimske kvinner seksuelle overgrep. Illustrasjonsfoto.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Inger-Lise W. Larsen

DE FLESTE ER GIFT: Minoritetskvinnene som søker hjelp hos Oslo krisesenter er som oftest gift og vært utsatt for seksuell vold av ektemannen, sier senterets daglige leder Inger-Lise W. Larsen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Hver måned hjelper Oslo krisesenter 200 nye kvinner som har opplevd vold. Halvparten av disse er minoritetskvinner og mange av dem er muslimer som har vært utsatt for seksuell vold i nære relasjoner. Kun én av fire anmelder mens de er på krisesenteret.

– De har opplevd seksuell vold i ekteskapet. De har opplevd at de har blitt voldtatt. Mennene deres tvinger seg på dem når de har menstruasjon og tvinger dem til seksuell atferd de ikke er interessert i, forteller senterets daglige leder Inger-Lise W. Larsen.

Lite kunnskap

Oslopolitiet fører ikke statistikk over religiøs tilhørighet når de mottar voldtektsanmeldelser, men de tror at det er store mørketall når det kommer til enkelte muslimske miljøer.

Kari Janne Lid

POLITIET ER BEKYMRET: Veldig få muslimske kvinner er representert i voldtektsstatistikken til oslopolitiet, sier leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari Janne Lid. Hun tror kvinnene frykter å bli utstøtt.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Kunnskapen om at seksuell vold og overgrep i familien er straffbart er liten i mange miljøer, sier leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari Janne Lid.

Politiet i hovedstaden jobber kontinuerlig med å informere minoritetsmiljøer om norsk lov for å forebygge seksuell vold. De har både spesielle kvinnekontakter og minoritetskontakter som jobber opp mot miljøene, men tror tilliten både til politi, rettsvesen og ulike støtteorganisasjoner er liten.

Æreskultur

Nisa Saeed

ÆRESKULTUR: Juridisk veileder i LIN, Nisa Saeed, mener æreskulturen er sterk i enkelte miljøer.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Ifølge Nisa Saeed, juridisk veileder ved organisasjonen LIN, som jobber for likestilling og inkludering av minoritetskvinner, æreskulturen sterk i enkelte miljøer. Hun tror den hindrer kvinner i å anmelde voldtekt.

Siden LINs oppstart i 2009 har kun to muslimske kvinner vært innom for å få hjelp. Ingen anmeldte. Den ene var utsatt for voldtekt av en i nær familie, den andre av en hun ikke kjente.

– Flere faktorer spiller inn. Det handler om miljøet, ære og at dette ses på som et familierelatert problem. Det handler også om frykt for at gjerningsmannen ikke blir straffet, sier Saeed til NRK.

Mye på spill

Ressurssenteret DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende. Andelen muslimer som bruker senteret er liten og av disse er det få som anmelder.

Rannveig Kvifte Andresen

FÅ SOM SØKER HJELP: Ressurssenteret DIXI har det første halvåret i år opplevd en økning på 30 prosent. Men få som oppsøker dem er muslimer, sier senterets daglige leder, Rannveig Kvifte Andresen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Nesten alle kvier seg for å ta kontakt med oss for å få hjelp fordi det er så skambelagt å ha vært utsatt for en voldtekt, sier daglig leder, Rannveig Kvifte Andresen.

Hun tror kvinnene frykter represalier fra miljøet de tilhører.

Mye står på spill for kvinnene. Da kan det føles enklere bare å late som om det ikke har skjedd, sier Saeed i LIN.

– En voldtekt kan være nok for at familien blir utstøtt eller sladret om. Det handler om fremtiden til både familien og kvinnen, sier hun.