Etterforskning kan ta lang tid

Politiet varsler at etterforskningen til hydrogeneksplosjonen i Sandvika kan ta flere måneder. Politiet opplyser til Infront TDN Direkt at de har noen hypoteser om hva som har skjedd, men at de ikke ønsker å gå ut med dette.